Priority Axis 1Promoting technological transfer.

Public Consultations Documents

In aceasta sectiune se gasesc documente supuse dezbaterii si consultarii publice ca etapa premergatoare lansarii unui apel pentru depunerea de proiecte

Open Calls

In aceasta sectiune se gasesc documentele aprobate necesare elaborarii si depunerii de proiecte de catre solicitanti

NEWS AND ANNOUNCEMENTS Axis 1

Lansare apel nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, perioada de depunere : 01 august 2019, ora 12.00 - 01 decembrie 2019, ora 12.00

ORDINUL ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 5277/2018 pentru aprobarea aprobarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de

...

POR 2014-2020: a fost aprobată prelungirea apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1.Axa prioritară 1, ”Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și

...

INFORMARE PRESA. POR 2014-2020: a fost aprobată modificarea la Ghidurile specifice pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 și respectiv

...

Prin ORDINUL ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5342/20.07.2018 pentru aprobarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare

...

Astăzi, 19.09.2018, prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5729 a fost aprobată modificarea la "Ghidul

...

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 29/08/2018 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții

...

În data de 28.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al

...

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 28.05.2017, ora 16.00.

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 20.08.2018 ora 12:00:00 – 20.04.2019 ora 12:00:00

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 13.08.2018 ora 12:00:00 – 13.04.2019 ora 12:00:00

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 25.06.2018 ora 10:00:00 - 25.08.2018 ora 10.00

Project selected within the Regional Operational Programme and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund
This web site does not necessarely represent the official position of the European Union. Web site owners take full responsability for the content published

Copyright © 2019 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.