Priority Axis 5Improving the urban area and preserving, protecting and sustainably capitalizing the cultural heritage

Public Consultations Documents

In this section you can find the documents submitted to the public consultation as an intermediary stage for an open call

Open Calls

In this section you can find approved documents requested for project design and applying

NEWS AND ANNOUNCEMENTS Axis 5

În data de 28.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Astfel, modificarea prevede includerea formei contractului de finanțare (condiții generale și condiții specifice POR) pentru apelurile de proiecte dedicate SUERD.
De asemenea au fost actualizate prevederilor contractuale privind asigurarea confidențialității și prelucrarea datelor cu caracter personal și anexa privind acordarea și recuperarea prefinanțării.
În plus, a fost inclusă, in cadrul Anexei 1, Secțiunea 1 - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020, posibilitatea modificarii unilaterale de către AMPOR a contractului de finanțare în cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil sau pentru punerea în

...

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 25 mai 2016, orele 12.00 - 25 noiembrie 2016, orele 12.00
Modificarea Ghidului specific 5.2. - Corrigendum nr. 4/21.03.2017 aprobat prinORDIN 2502_21_03_2017 - Publicat la data de 21.03.2017

În vigoare de la data de: 21.03.2017

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 15 aprilie 2017, orele 12.00 - 15 octombrie 2017, orele 12.00
Modificarea Ghidului specific 5.2. - apel 2 Corrigendum nr. 1/12.04.2018 aprobat prinORDIN 4506_12_04_2018 - Publicat la data de 12.04.2018

În vigoare de la data de: 12.04.2018

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 14 mai 2017, orele 12.00 - 14 noiembrie 2017, orele 12.00
Lansare apel POR/2017/5/5.2/ITI/1 -Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării, aprobat prin ORDIN 2413/13.03.2017 Publicat la data de 13.03.2017

În vigoare de la data de: 13.03.2017

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 28 august 2017, orele 10.00 - 28 decembrie 2017, orele 10.00
Lansare apel POR/2017/5/5.2/SUERD/1 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, Apel SUERD, aprobat prin ORDIN 3808/28.07.2017 Publicat la data de 28.07.2017

În vigoare de la data de: 28.07.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro

Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 5.2 - ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului” - CONSULTARE PUBLICĂ - apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la 30.11.2016.

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 5, PI 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - SUERD - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 27.06.2017, ora 17.00

Project selected within the Regional Operational Programme and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund
This web site does not necessarely represent the official position of the European Union. Web site owners take full responsability for the content published

Copyright © 2018 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.