Priority Axis 7Diversification of the local economies through the sustainable development of tourism

Public Consultations Documents

In this section you can find the documents submitted to the public consultation as an intermediary stage for an open call

Open Calls

In this section you can find approved documents requested for project design and applyingi

NEWS AND ANNOUNCEMENTS Axis 7

În data de 28.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Astfel, modificarea prevede includerea formei contractului de finanțare (condiții generale și condiții specifice POR) pentru apelurile de proiecte dedicate SUERD.
De asemenea au fost actualizate prevederilor contractuale privind asigurarea confidențialității și prelucrarea datelor cu caracter personal și anexa privind acordarea și recuperarea prefinanțării.
În plus, a fost inclusă, in cadrul Anexei 1, Secțiunea 1 - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020, posibilitatea modificarii unilaterale de către AMPOR a contractului de finanțare în cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil sau pentru punerea în

...

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 01 iunie 2016, orele 12.00 - 05 decembrie 2016, orele 12.00

Modificarea Ghidului specific 7.1. - Corrigendum nr. 5/22.03.2017 aprobat prin ORDIN 2515_21_03_2017 - Publicat la data de 22.03.2017

În vigoare de la data de: 21-03-2017

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 21 aprilie 2017, orele 12.00 - 21 octombrie 2017, orele 12.00

Modificarea Ghidului specific 7.1. - apel 2 Corrigendum nr. 1/30.03.2018 aprobat prin ORDIN 4407_30_03_2018 - Publicat la data de 30.03.2018

În vigoare de la data de: 21-04-2017

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 23 aprilie 2017, orele 12.00 - 23 octombrie 2017, orele 12.00

Lansare apel POR/2017/7/7.1/ITI/1 - Investitii in infrastructura de turism, Apel dedicat zonei de Investitie teritorială Integrată Delta Dunării, aprobat prin ORDIN 2501/21.03.2017 Publicat la data de 21.03.2017

În vigoare de la data de: 23-04-2017

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 11 septembrie 2017, orele 10.00 - 11 ianuarie 2018, orele 10.00

Modificarea Ghidului specific 7.1. - apel SUERD/1 Corrigendum nr. 1/09.07.2018 aprobat prin ORDIN 5262_09_07_2018 - Publicat la data de 10.08.2018

În vigoare de la data de: 09-07-2018

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 30 aprilie 2018, orele 12.00 - 30 octombrie 2018, orele 12.00

Lansare apel POR/2017/7/7.1/3/SV - Investitii in infrastructura de turism, pentru regiunea Sud Vest Oltenia, aprobat prin ORDIN 3073/27.03.2018 Publicat la data de 28.03.2018

În vigoare de la data de: 28-03-2018

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 19 august 2018, orele 12.00 - 19 februarie 2019, orele 12.00

Lansare apel POR/2018/7/7.1/ITI/2 - Investitii in infrastructura de turism, Apel dedicat zonei de Investitie teritorială Integrată Delta Dunării, aprobat prin ORDIN 5331/19.07.2018 Publicat la data de 19.07.2018

În vigoare de la data de: 19-07-2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 7.1 investitii in turism”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro

Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 7.1 - ”Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism) - CONSULTARE PUBLICĂ - apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării

Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise la adresa info@mdrap.ro, până la 16.12.2016

Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 7, PI 7.1-Infrastructura de turism - SUERD - CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 9 iunie 2017

Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 7.1 - ”Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism) - CONSULTARE PUBLICĂ - apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării

Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până la 23.05.2018

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată, prin ordinul nr. 5331/19.07.2018, al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și este publicată în site-ul programului www.inforegio.ro, Sectiunea Apeluri proiecte.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/2017/7/7.1/2 Investiţii în infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020. Acest apel este dedicat sprijinirii obiectivelor Ariei prioritare 3 a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării- „Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 23.05.2018 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte având titlul POR/2018/7/7.1/ITI/2, Axa prioritară 7, Prioritatea de Investiții 7.1, Investiţii în infrastructura de turism, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării".

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului POR/2017/7/7.1/2 Investiţii în infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:

Project selected within the Regional Operational Programme and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund
This web site does not necessarely represent the official position of the European Union. Web site owners take full responsability for the content published

Copyright © 2018 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.