Priority Axis 8Developing the health and social infrastructure

Public Consultations Documents

In this section you can find the documents submitted to the public consultation as an intermediary stage for an open call

Open Calls

In this section you can find approved documents requested for project design and applying

NEWS AND ANNOUNCEMENTS Axis 8

Modificarea Anexei „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1 ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești

...

În perioada 09.07.2018 - 31.08.2018, a fost deschis apelul POR/2018/8/8.1/8.2/1 dedicat achiziţionării ambulanţelor şi echipamentelor aferente acestora, în vederea creşterii capacităţii de reacţie şi răspuns în cazul situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor colective. Aceste echipamente vor permite evaluarea, primul-ajutor calificat, acordarea asistenței medicale și transportul pacienților atât prin modernizarea infrastructurii existente a sistemului integrat de urgență, cât și prin dezvoltarea de noi structuri în cadrul acestuia. La sfârşitul lunii august 2018, au fost depuse cele 7 proiecte regionale, apelul fiind destinat regiunilor mai puţin dezvoltate (regiunea Bucureşti-Ilfov nu este eligibilă în cadrul Axei Prioritare 8).

În data de 28.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Astfel, modificarea prevede includerea formei contractului de finanțare (condiții generale și condiții specifice POR) pentru apelurile de proiecte dedicate SUERD.
De asemenea au fost actualizate prevederilor contractuale privind asigurarea confidențialității și prelucrarea datelor cu caracter personal și anexa privind acordarea și recuperarea prefinanțării.
În plus, a fost inclusă, in cadrul Anexei 1, Secțiunea 1 - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020, posibilitatea modificarii unilaterale de către AMPOR a contractului de finanțare în cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil sau pentru punerea în

...

Modificarea Anexei „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1 “Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea A – AMBULATORII, a fost aprobată astăzi, 22 august a.c., prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5489/2018.

Modificarea Anexei „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2 Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – UNITĂȚI DE PRIMIRI URGENȚE (UPU), a fost aprobată astăzi, 22 august a.c., prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5488/2018.

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 21.05.2018, orele 12.00 - 21.10.2018, orele 12.00
Corrigendum [2] Nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – 8.1.A-Ambulatorii - Coduri apeluri: POR/266/8 , POR/267/8 - publicat pe 22.08.2018

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 18 Octombrie 2017, orele 12.00 - 18 Aprilie 2018, orele 12.00
Corrigendum [2] Nr. 3 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – 8.2.B - UPU - Coduri apeluri : PPR/180/8/2, POR/181/8 - Publicat pe 22.08.2018

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este: 09 iulie – 07 septembrie 2018.
CORRIGENDUM NR. 3 la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Apeluri PROIECTE NEFINALIZATE – UPU /CPU/AMBULATORII – MINISTERUL SANATATII - coduri apeluri : POR/420/8 , POR/421/8 , POR/422/8, POR423/8 - publicat pe 28.09.2018

Ordinul nr. 5796/28.09.2018

Apel inchis în aplicaţia MYSMIS: 07.09.2018, orele 19:00

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 09.07.2018 ora 12:00 - 31.08.2018, ora 12:00
CORRIGENDUM la Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor – Apelul: P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe Cod SMIS al apelului naţional: POR/389/8/2 - publicat 09.08.2018

Ordinul nr. 5440/09.08.2018

Data închiderii apelului în aplicaţia MYSMIS: 31.08.2018, ora 12:00

În vigoare de la data de: 09.08.2018

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: de la 28.02.2017, ora 12,00 a.m. la 04.09.2017, ora 12,00 a. m.
Perioada de depunere a cererilor de finanţare în aplicaţia MYSMIS: 09.07.2018, ora 12:00 - 12.08.2018, ora 12:00
Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3, Cod apel My SMIS POR/98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu serviciile sociale”

Ordinul nr. 5249/06.07.2018

În vigoare de la data de: 10.apr.18

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: de la 03 august 2018, ora 13,00 la 03 decembrie 2018, ora 13,00.
GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE P.O.R./8/8.1/8.3/A/2, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, GRUP VULNERABIL: PERSOANE VÂRSTNICE

Ordinul nr.5411 din 31 iulie

...

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: de la 20.07.2017, ora 12:00 la 20.04.2018, ora 12:00
Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/ITI - Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități: publicat pe 30.03.2018

În vigoare de la data de: 30.mar.18

Apel inchis pe data de 30.03.2018
Ghidul specific aferent obiectivului specific 8.3 C - grup vulnerabil "copii" a fost modificat.

Ordinul nr. 4495/11.04.2018

În vigoare de la data de: 11.04.2018

Consultare publica apeluri 8.1.A - Ambulatorii pentru 7 regiuni și ITI DD 

Publicat la data de 08.12.2017

Consultare publica apeluri 8.2.B - Unități de primiri urgențe pentru 7 regiuni și ITI DD

Publicat la data de 19.05.2017

Project selected within the Regional Operational Programme and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund
This web site does not necessarely represent the official position of the European Union. Web site owners take full responsability for the content published

Copyright © 2018 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.