Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Modificare alocare financiara în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice