Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

A fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelul POR/2017/7/7.1/SUERD/1 Investiţii în infrastructura de turism, din cadrul POR 2014-2020