Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

A fost revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A ITI – Microîntreprinderi