Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

A fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelurile P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi, si P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi