Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Introducere

Scopul secţiunii este acela de a oferi informaţii necesare pentru a înţelege în detaliu Programul Operaţional Regional şi de a genera indirect cereri de finanţare bune. Daca eşti un potenţial solicitant, un jurnalist sau un cercetător, în această secţiune vei găsi materiale ajutătoare, precum:

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POR?

Proiectele finanţate prin POR urmăresc, printre altele:

- Imbunatatirea calitatii vietii si a infatisarii oraselor, precum si cresterea rolului lor in regiune;
- Imbunătăţirea accesibilităţii regiunilor prin dezvoltarea reţelelor de infrastructură − drumuri judeţene şi şosele de centură;
- Modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă etc.;
- Creşterea investiţiilor în afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, îmbunătăţirea reţelei de utilităţi şi a infrastructurii de afaceri;
- Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice existente.

Cine poate solicita finanţare?

Solicitanţii de fonduri pot fi:
- Autorităţile administraţiei publice (primării, consilii locale, consilii judeţene);
- Instituţiile publice, cum ar fi cele de sănătate, instituţiile academice, serviciile de intervenţie în situaţii de urgenţă;
- Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri);
- Companiile private, în special IMM-urile (întreprinderile mici ţi mijlocii) şi microintreprinderile.

Care sunt rezultatele preconizate ale Programului Operational Regional ?

Aceasta subsectiune prezinta o parte dintre rezultatele POR preconizate pana in anul 2015. Acesti indicatori nu reprezinta doar o lista de dorinte. Ei pot fi indepliniti – insa numai prin implicarea autoritatilor publice, a ONG-urilor, a IMM-urilor si a cetatenilor.

Obiectivul strategic al POR urmareste:
- Crearea a 15 000 de noi locuri de munca pana la sfarsitul anului 2015.
- Stoparea cresterii disparitatilor interregionale in ceea ce priveste PNB pe cap de locuitor.

Rezultate specifice urmarite pana in anul 2015:
- peste 800 km de drumuri judetene – reabilitate/construite/modernizate;
- peste 200 km de sosele de centura – reabilitate/construite/modernizate;
- 50 de centre de sanatate reabilitate sau modernizate;
- 510 unitati mobile pentru situatii de urgenta – echipate;
- 3 000 de noi locuri de munca, prin sprijinirea microintreprinderilor;
- 4 000 de noi locuri de munca in cadrul infrastructurii de afaceri sprijinite;
- 500 de ha de spatii industriale reabilitate;
- 50 de cladiri de patrimoniu reabilitate;
- 50 de proiecte de investitii pentru dezvoltarea potentialului turistic al zonelor naturale;
- 400 de scoli reabilitate sau modernizate

Fondurile Structurale ale UE

Politica de Coeziune a Uniunii Europene este aplicabila tuturor statelor membre, totalul alocarilor financiare fiind de 336 mld. euro in perioada 2007 – 2013. Fondurile Structurale contribuie la realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune a UE prin implementarea Programelor Operationale, acestea din urma fiind elaborate la nivel national.

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007 - 2013

Obiectivul "Convergenta": destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza.
Obiectivul "Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca": destinat sa consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca printr-o dubla abordare (angajati si angajatori).
Obiectivul "Cooperare Teritoriala Europeana": urmareste intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si interregional.

Programele Operationale, in functie de eligibilitatea regiunilor, sunt finantate prin intermediul a trei "reglementari financiare" cunoscute sub numele de Fonduri Structurale.

Fondurile Structurale ale UE pentru perioada 2007 – 2013

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR): investitii in transport, crearea de noi locuri de munca, proiecte de dezvoltare locala, antreprenoriat.
Fondul Social European (FSE): promoveaza integrarea somerilor si a grupurilor dezavantajate pe piata muncii, prin finantarea unor masuri de instruire si a unor sisteme de recrutare si asistenta.
Fondul de Coeziune (FC): asista cele mai putin prospere state membre ale Uniunii Europene cu un produs national brut (PNB) pe cap de locuitor de mai putin de 90 % din media comunitara.
In perioada 2007-2013, toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei sunt eligibile pentru Programele Operationale sub obiectivele Convergenta si Cooperare Teritoriala.

PROGRAMELE OPERATIONALE ROMANESTI 2007-2013

In perioada 2007-2013 Romania va primi 19,667 miliarde euro din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.
Aproximativ 98% din aceasta suma va fi alocata pentru sapte Programe Operationale in cadrul obiectivului "Convergenta" (diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala intre regiunile UE).
Cele 2% ramase vor fi alocate pentru sase Programe Operationale sub obiectivul "Cooperare teritoriala" cu tarile invecinate.

Programele Operationale in Romania (total contributie UE 19,667 miliarde euro in perioada 2007 – 2013)

Obiectivul Convergenta al Programelor Operationale

Program Operational (PO) Procent sume alocate
din bugetul total
     Autoritatea de Management a Programului Operational (PO)
1. PO Transport 23%      Ministerul Transporturilor
2. PO Mediu 23%      Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
3. PO Regional (POR) 19%      Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţăiei Publice
4. PO Dezvoltarea Resurselor Umane 18%      Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
5. PO Cresterea Competitivitatii Economice 13%      Ministerul Economiei
6. PO Dezvoltarea Capacitatii Administrative 1%      Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
7. PO Asistenta Tehnica 1%      Ministerul Fondurilor EuropeneObiectivul Cooperare Teritoriala al Programelor Operationale

Program Operational (PO)                     Procent sume alocate
din bugetul total
     Autoritatea de Management a Programului Operational (PO)
8-13. PO Cooperare Teritoriala 2%      Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Adiministraţiei Publice

 

 

Documente de programare

Scopul acestei sectiuni este de a oferi informatii necesare pentru a intelege in detaliu Programul Operational Regional si de a genera indirect cereri de finantare bune. Daca esti un potential solicitant, un jurnalist sau un cercetator, in aceasta sectiune vei gasi materiale ajutatoare, precum:

  • Documentul de programare (Programul Operational Regional 2007-2013) si Documentul cadru de implementare a POR (Programul Complement) care detaliaza toate aspectele acestui program;
  • Cererea de finantare si Ghidul Solicitantului pentru proiecte in cadrul diferitelor domenii cheie de interventie ale Programului Operational Regional.
  • Rapoartele anuale ale Programului Operaţional Regional şi minutele întâlnirilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional;
  • Strategia de Asistenta Tehnica


DOCUMENTUL DE PROGRAMARE SI DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE


Documentul de Programare pentru Programul Operational Regional este un document strategic in care se definesc contextul, obiectivele, structura, alocarea de fonduri pe axe prioritare, organismele relevante si procedurile interne ale Programului Operational Regional. A fost negociat si agreat cu Comisia Europeana.

Documentul cadru de implementare a POR (Programul Complement) este un document strategic care include toate detaliile relevante pentru domeniile cheie de interventie ale POR, precum sumele alocate proiectelor, criteriile de eligibilitate pentru solicitarea finantarii, proiectele eligibile etc.

Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional stabileşte liniile strategice pentru măsurile de informare şi publicitate care pot asigura o bună cunoaştere, în rândul grupurilor ţintă, despre POR şi despre contribuţia Uniunii Europene la dezvoltarea României.


Descarca documentele strategice privind POR:

POR Document de programare EN - Versiune supusă consultării, octombrie 2013

POR Document de programare EN - modificat 2011
POR Document de Programare RO - iunie 2007

POR Document cadru de implementare, versiunea iunie 2014

POR Document cadru de implementare, versiunea martie 2014

POR Document cadru de implementare, versiunea februarie 2014

POR Document cadru de implementare, versiunea februarie 2013
POR Document cadru de implementare, versiunea octombrie 2012
POR Document cadru de implementare, versiunea februarie 2012
POR Document cadru de implementare, versiunea aug 2011
POR Document cadru de implementare, versiunea dec 2010
POR Document cadru de implementare, versiunea oct 2010
POR Document cadru de implementare, versiunea sept 2010
Planul de comunicare pentru POR
Planul de comunicare pentru POR, editia a II-a, sep 2010