Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Instrucțiuni AMPOR

  • INSTRUCTIUNI AM POR 2014-2020

     Instrucțiunea AMPOR nr. 48/07.07.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020 - (publicată în 11.07.2017)

        Instructiunea 46/26.06.2017 privind etapa de precontactare in cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS

 

        Instructiunea 45/23.06.2017 privind Procedura de dezvoltare urbana

 

 

        Instructiunea 44 /20.06.2017 privind completarea articolului 2, alin. (2) din contractul de finantare

 

 

        Instrucțiunea nr. 43/07.06.2017 privind verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare

        Instrucțiunea nr. 42 privind depunerea dosarelor de achizitie

Instrucțiunea nr. 41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

Instrucțiunea nr. 34/ 04.04.2017 privind perioada de implementare a unui proiect cu acord cadru înainte de 01.01.2014 

Instrucțiunea nr. 33/ 29.03.2017 privind grila CAE și ETF 2.2

Instrucțiunea nr. 27/ 13.02.2017 privind grila ETF 6.1 MYSMIS și apel clasic (extras)

Instrucțiunea nr. 26/ 13.02.2017 privind grila CAE 6.1 MYSMIS 

Instrucțiunea nr. 25/ 13.02.2017 privind grila ETF 3.1A (extras)

Instrucțiunea nr. 24/ 13.02.2017 privind grila ETF 7.1 (extras)

Instrucțiunea nr. 23/ 13.02.2017 privind grila ETF 5.2 (extras)

Instrucțiunea nr. 21/ 14. 02.2017 privind grila ETF 2.1A

Instrucțiunea nr. 20/ 17.01.2017 privind grila ETF 5.1

Instructiunea nr. 19/19.01.2017 privind cota de TVA de 19% 

Instrucțiunea nr. 18/ 13.12.2016 privind grila CAE 2.1A

Instrucțiunea nr. 5/ 28.06.2016 privind grila CAE 3.1A