AXA PRIORITARA 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)

Ghidul specific – varianta finala- pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI ȘI POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI. Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – POCU- 2014-2020.

Ordinul MDRAP nr. 2953/22.10.2019 pentru aprobarea ghidului solicitantului – conditii specifice, axa 9, PI 9.1 - DLRC.

Data lansării cererii de proiecte: 22.10.2019;
Data și ora de începere a depunerii de proiecte in MYSMIS: 23.10.2019, ora 10.00;

Pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI:
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.12.2021, ora 10.00.

Pentru APELUL DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi aferent schemei de minimis pentru întreprinderile de economie socială de inserție:
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 1.06.2020, ora 17.00.
Termenul limită de contractare pentru schema de minimis din cadrul acestui ghid este de 31.12.2020.
Ordin MDRAP nr. 2587/13.09.2019 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor de economie sociala de insertie in cadrul POR 2014-2020.

Ordinul comun MFE nr. 559/28.03.2019 si MDRAP nr. 1520/10.04.2019 pentru aprobarea Orientarilor pentru Grupurile de Actiune Locala privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20000 locuitori-etapa a III-a mecanismului DLRC.

Corrigendum nr. 1 la ghidul specific 9.1 – DLRC aprobat prin Ordinul MLPDA 1387/2.04.2020 

Sinteza modificari corrigendum ghid 9.1 2020

Ordinul MLPDA 1387/2.04.2020

Ghid 9.1

Ordin 2587/13.09.2019 

Ordin 2953/22.10.2019

Ordin 559/28.03.2019 - 1520/10.04.2019

Orientari GAL etapa III CLLD


Copyright © 2020 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.