Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

2012

03 Octombrie 2012

În perioada martie 2009 – august 2012, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a derulat proiectul Regio: Informare şi promovare 2009-2010.

Mai mult...
01 Octombrie 2012

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi Ministerul Afacerilor Europene au încheiat contractul de finanţare pentru proiectul "Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de MDRT, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale". Proiectul este co-finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor", domeniul major de intervenţie 1.1 „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale".

Mai mult...
28 Septembrie 2012

În perioada 26 – 28 septembrie 2012, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a organizat la Bran Forumul comunicatorilor Regio.

Mai mult...
19 Septembrie 2012

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va lansa pe 15 octombrie a.c. apelul public de proiecte pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, urmând ca, începând cu 1 noiembrie a.c., potenţialii beneficiari să poată depună proiectele la sediile Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională pe raza cărora se află. Beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) – municipii reşedinţă de judeţ, în calitate de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari, precum şi cele 6 sectoare ale Bucureştiului.

Mai mult...