Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

2012

08 August 2012

Începând cu data de 24 august 2012, orele 12:00, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional anunţă suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul domeniului major de interventie 4.2 – „Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregãtirea pentru noi activitãti", din Regiunea Vest.

Mai mult...
24 Iulie 2012

„Contractul de finanţare pe care l-am semnat astăzi creează două premise extrem de importante pentru dezvoltare: pe de o parte, o sumă considerabilă va intra în bugetul local şi va crea locuri de muncă, aceasta fiind dealtfel şi una dintre priorităţile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar pe de altă parte va facilita alinierea comunităţilor locale la nivelul secolului XXI," a declarat Eduard Hellvig, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, marţi, 24 iulie 2012, la Craiova, la semnarea contractului Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord - Sud - Est a Polului de Creştere Craiova în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova, finanţat prin Programul Operaţional Regional.

Mai mult...
22 Iulie 2012

Guvernul României a aprobat alocarea temporară, de către Ministerul Finanţelor Publice, a sumei de 810.000 mii de lei din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru efectuarea plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional. Banii vor fi folosiţi pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţările, aferente lunilor iulie, august şi septembrie, după cum urmează: 205.000 mii de lei pentru luna iulie, 295.000 mii de lei pentru luna august şi 310.000 mii de lei pentru luna septembrie.

Mai mult...
13 Iulie 2012

În urma ştirilor apărute în presă, care citează declaraţii şi un document ce ar aparţine reprezentanţilor DG REGIO (Directoratul General pentru Politică Regională al Comisiei Europene) cu privire la stadiulProgramului Operaţional Regional 2007-2013 (POR), facem următoarele

Mai mult...