Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

2012

26 Mai 2012

Obiectivul proiectului constă în realizarea unei structuri funcționale de sprijinire a mediului de afaceri, cu scopul de a pune bazele unei dezvoltări economice durabile a municipiului şi de a susţine dezvoltarea sustenabilă în judeţul Bihor. Astfel, prin acest proiect, se urmărește atât crearea de locuri de muncă și atragerea de investitori în structura de sprijinire a afacerilor, cât și asigurarea infrastructurii pentru aceasta (reţea de apă şi canalizare, reţea de alimentare cu energie electrică, structură de drumuri interioare, alimentare cu energie termică în regim centralizat şi asigurarea accesului la reţeaua de telecomunicaţii).

Mai mult...
25 Mai 2012

Programul Operaţional Regional continuă să fie cel mai performant program operaţional finanţat din fonduri europene gestionat de autorităţile române, este concluzia participanţilor la şedinţa Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional desfăşurat la Arad în perioada 24-25 mai 2012.

Mai mult...
25 Mai 2012

Eduard Hellvig, ministrul dezvoltării regionale şi turismului, a fost prezent astăzi, 25 mai, la Zalău, unde a vizitat aplasamentul Centrului de Cultură şi Artă Sălaj, fostul Centru Militar Judeţean. Clădirea este reabilitată în cadrul proiectului Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean Sălaj, alături de alte două imobile de patrimoniu: Muzeul de Istorie Zalău şi Galeriile de Artă „Ioan Sima.

Mai mult...
24 Mai 2012

Creşterea performanţei energetice a clădirilor va putea fi finanţată prin fonduri europene nerambursabile. Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional a aprobat astăzi, 24 mai 2012, la Arad, modificarea programului pentru a putea finanţa investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe la nivelul oraşelor din România, care fac parte din cadrul Axei prioritare 1 a POR, prin introducerea unui nou domeniu major de intervenţie: Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a clădirilor de locuit.

Mai mult...