Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Decizii

Deciziile CMPOR adoptate prin procedura scrisa in data de 12.02.2018
- Decizia nr. 80/12.02.2018 – aprobare criterii de eligibilitate si evaluare tehnica si financiara 8.1. A – Ambulatorii
- Decizia nr. 81/12.02.2018 – privind abordarea de tip national a apelului de proiecte pentru depunerea SDL

Decizia nr. 79/14.12.2017 - Procedura scrisa privind aprobarea Listei domeniilor – subdomeniilor de specializare inteligenta aferenta axei 1, pentru regiunea Sud-Est

 Decizii CM POR - 26 iunie 2017

 

 

PROCEDURA SCRISA CM POR 2014-2020, aprobarea criteriilor de eligibilitate şi evaluare tehnica si financiara aplicabile Obiectivului specific 8.3. Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, pentru Grupul vulnerabil „Copii” și Grupul vulnerabil „persoane cu dizabilități”

PROCEDURA SCRISA CM POR 2014-2020, aprobarea metodologiei si a criteriilor de selectare a fiselor de proiecte de catre Autoritatile Urbane

 

PROCEDURA SCRISA CM POR 2014-2020, aprobare raport final de implementare POR 2007-2013 - 28 februarie 2017

 

PROCEDURA SCRISA CM POR 2014-2020, criterii ITI, prioritatea 2.1., 5.1. , 7.1 - 27 februarie 2017

 

DECIZII CM POR 24 NOIEMBRIE 2016

 

   • PROCEDURA SCRISA CM POR 2014-2020, PRIORITATEA DE INVESTITIE 2.2 - 24 noiembrie 2016

Decizia CM POR nr.19/24.11.2016

Decizia CM POR nr.20/24.11.2016

 

   • PROCEDURA SCRISA CM POR 2014-2020, PRIORITATEA DE INVESTITIE 5.1.

Decizia  NR. 18/27.09.2016, aprobata prin procedura scrisa, privind modificarea  descrierii priorităţii de investiţie  5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, cuprinsă în metodologia de evaluare, selecţie şi contractare a proiectelor care pot fi finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

   • COMITETUL DE MONITORIZARE POR 2014-2020 - 24 mai 2016

 Decizia nr.16/24.05.2016 privind aprobarea Raportului Anual de Implementare a Programului Operaţional Regional 2014-2020 pentru anul 2015

Raportului Anual de Implementare a Programului Operaţional Regional 2014-2020 pentru anul 2015 - anexă la Decizia 16

Sinteza Deciziilor

 

COMITETUL DE MONITORIZARE POR 2014-2020 - 2 MARTIE 2016

 

 

 

 

• Decizia nr. 12/02.03.2016 privind introducerea unei contribuții financiare obligatorie a beneficiarilor de 10% din cheltuielile eligibile, la finanțarea proiectelor aferente priorității de investiție 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – apelul de proiecte 2.1 A – Microîntreprinderi.

• Decizia nr. 13/02.03.2016 privind modificarea criteriiului de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile Axei prioritare 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiție 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale

• Decizia nr. 14/02.03.2016 privind modificarea metodologiei de verificare, evaluare și selectie a proiectelor aferente Axei prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

• Decizia nr. 15/02.03.2016 privind aprobarea Planului Multianual de Evaluare a Programului Operaţional Regional 2014-2020.

• Sinteza Deciziilor

 •   COMITETUL DE MONITOROZARE POR 2014-2020 -  5 NOIEMBRIE 2015

Decizia 6 - aprobarea modificarii POR

Anexa decizia 6 - POR_2014-2020 modificat SMEI 27 oct

Decizia 7 - modificare alocare financiara

Anexa decizia 7

Decizia 8 - modificare axa 1 Promovarea transferului tehnologic

Decizia 9 - Criterii de evaluare tehnica 5.2, 7.1, 8.1.

Decizia 10 - aprobare Strategia de AT

Sinteza deciziilor, 5 noiembrie 2015

 •  COMITETUL DE MONITORIZARE POR 2014-2020 - 10 SEPTEMBRIE 2015

Decizia 1 - ROF CMPOR

Decizia 2 - Alocari financiare

Anexa decizia 2 - Calcul alocari regionale_POR 2014-2020

Decizia 3 - criterii 2.1, 3.1, 5.1., 6.1.

Dezicia 4 - val. maxima a finantarii 2.1.

Decizia 5 - lansare non-competitiva 3.1.

Sinteza deciziilor CMPOR 10-09-2015