Apeluri Proiecte

15 Martie 2016

Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice - publicat 26 mai 2017 – CORRIGENDUM

Perioada in care pot fi depuse cereri de finanțare: 28/02/2017 ora 10:00:00 – 04/10/2017 ora 10:00:00. Prima perioadă de depunere a proiectelor se prelungește cu o lună de zile. 

Sinteza principalelor modificări 

Ordin nr. 3114/ 26.05.2017 

Exemplu orientativ pentru determinarea indicatorilor


Corelare de informaţii în cadrul  Ghidului specific 2.1 A ITI – Microîntreprinderi, Cod apel MySMIS : POR/141/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Ghidul specific 2.1 A ITI Microîntreprinderi – varianta consolidată 19 mai 2017

Sinteza modificărilor 

Ordinul nr. 3050/19 mai 2017 

 


 

Modificare Document cadru de implementare  - Axa Prioritara 4 - publicat 18 mai 2017

Orientari Axa Prioritara 4

Ordin nr. 3045/18 mai 2017

Sinteza modificarilor

 


 

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/2016/6/6.1/2 și POR/2016/6/6.1/2/BI a fost prelungită până la 13.07.2017, ora 15:00:00.

Ordinul MDRAPFE 2726/14.04.2017

Data publicării: 14.04.2017

 


 

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI a fost prelungită până la 04.09.2017, ora 10:00:00.

Ghidul specific 3.1B – Cladiri publice - varianta consolidata 14 aprilie 2017 

Ordinul MDRAPFE 2724/14.04.2017

Data publicării: 14.04.2017

Ministerul Educației Naţionale a publicat avizul necesar investiţiilor din cadrul POR în creșterea eficienței energetice a unităților de învățământ (PI 3.1B- Cladiri publice) - OMEN nr. 3432/09.03.2017


 Instructiunea MDRAPFE nr.40/23.05.2017 

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/14/2/1/ (2.1.A – Microintreprinderi), a fost prelungită până la 04.05.2017, ora 12:00:00.

Cod apel (MySMIS): POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Ghidul specific P.I. 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - varianta consolidata 14 aprilie 2017 

Ordinul MDRAPFE nr. 2723/14.04.2017

Data publicării: 14.04.2017


 

COMPLETARE la Ghidul specific apelului POR/102/2/2/ (P.I. 2.2. – IMM)

Ordinul MDRAPFE 2777/21.04.2017

Data la care se consideră împlinite primele 2 luni de depunere a proiectelor, pentru care se aplică pragul de calitate de 85 de puncte, este 30.04.2017, ora 23:59:59

Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Data publicării: 21.04.2017

 

Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR/102/2/2/ (P.I. 2.2. – IMM), a fost prelungită până la 30.08.2017, ora 12:00:00.

Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Ghidul specific P.I. 2.2 - IMM - arhiva completă cu anexe - varianta consolidata 14 aprilie 2017

Ordinul MDRAPFE nr. 2725/14.04.2017 

Data publicării: 14.04.2017

 


Procedura Operaţională pentru Autoritatea Urbană aferentă implementării Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020

 


Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte pentru apelul P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil persoane vârstnice (MYSMIS) - publicat 13 aprilie 2017

 Ordin nr. 2718/13.04.2017


 Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/2/2.1.A/ITI/1- apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat 10.04.2017

Cod Apel (MYSMIS) POR/141/2/1/ Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 10.05.2017, ora 12:00 – 10.09.2017 ora 12.00

Ordinul nr. 2688/10.04.2017


Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 (MYSMIS) - publicat 06 aprilie 2017

  Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare

- Modelul A ”Opisul cererii de finantare”

- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Sinteza principalelor modificari 

Ordin 2656/05.04.2017

Ordinul 2726/14.04.2017


 Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 - publicat 06 aprilie 2017

 Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare

- Modelul A ”Opisul cererii de finantare”

- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Sinteza principalelor modificari 

Ordin 2655/05.04.2017

Ordinul 2726/14.042017

 


 

Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice - publicat 27 martie 2017 - CORRIGENDUM

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 10:00:00 – 28/08/2017 ora 10:00:00

Sinteza principalelor modificari 

Ordin 2553/27.03.2017 

 


 

Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/ITI/1 - apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat 23.03.2017

Cod Apel (MYSMIS) POR/13/7/1  
Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 23/04/2017 – 23/10/2017 ora 12.00
Ordinul nr. 2523/23.03.2017


 Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2017/6/6.1/ITI/1 - apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării - publicat 23.03.2017

Cod Apel (MYSMIS) POR/114/6/1 

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 24/04/2017 – 24/04/2018 ora 12:00.

Ordinul nr. 2521/23.03.2017  

 


Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1 - publicat 22.03.2017

 

 Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Modelul A “Opisul cererii de finantare”
- Modelul F „Acord de parteneriat”
- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Ordinul nr. 2515/21.03.2017 

 


 

Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 - publicat 21.03.2017

 Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Modelul A ”Opisul cererii de finantare”
- modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă

Ordinul nr. 2500/21.03.2017 


Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/2 – publicat 21.03.2017

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 21/04/2017 – 21/10/2017 ora 12:00.
Ordin MDRAPFE nr. 2501 /21.03.2017 

 


 

Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/5/5.2/1- varianta consolidata

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.2

Ordinul 2502/2017 pentru modificarea Ghidului specific Prioritatea de investiţii 5.2.  


 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 - pentru Prioritatea de Investitii 5.1 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - publicat 21 martie 2017 

Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:
- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare

- Acordul de parteneriat-model

Ordinul nr.2499/21.03.2017 

 


 

Ghidul specific P.I. 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - varianta consolidata 20 martie 2017

Ordinul MDRAPFE nr. 2477/20.03.2017

Nota interpretare

 Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

- Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
- Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală.
 


 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - BI şi POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni – publicat 14.03.2017

  Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 15/04/2017 – 15/10/2017 ora 12:00.

  Ordin MDRAPFE nr. 2423/14.03.2017 


Ghidul specific PI 2.2 în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe)varianta consolidata

Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 23/02/2017 ora 12:00:00 – 23/08/2017 ora 12:00:00

 Revizuirea documentului a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017, publicat în data de 23.02.2017), în ceea ce privește:

 • - Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
 •  

 • - Termenul aferent depunerii unui extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în etapa precontractuală.
 •  

  În cadrul Anexei 1.5.a - Macheta Analiza și previziunea financiară, la foaia de lucru ”1B - Contul de profit și pierdere” – linia 6 ”Cifra de afaceri neta” şi linia 18 ”Venituri din exploatare – total” a fost corectată formula prin diminuarea reducerilor comerciale acordate; iar la foaia de lucru ”1C - Analiza financiară extinsă” – linia 20 ”Capital propriu”, a fost corectată referința la Bilanțul contabil.
  Totodată se include excepţia depunerii cererii de finanţare prin împuternicit special în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident.

  Ordin 2421/14.03.2017 


   Ghidul specific POR 2017/5/5.2/ITI/1 în cadrul Axei Prioritare 5, Priorităţii de Investiţii 5.2 „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării – publicat 13 martie 2017

  Cod apel (MySMIS): POR/11/5/2

  Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare 14/05/2017 – 14/11/2017 ora 12:00.

  Ordin MDRAPFE nr. 2413/13.03.2017 


  Instructiune AMPOR nr 29 din 23.02.2017 cu privire la reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinind BOR

  Instructiunea nr.19/19.01.2017 privind cota de TVA de 19% 


   Document cadru de implementare  - Axa Prioritara 4 - publicat 20 ianuarie 2017

   Orientari Axa Prioritara 4

   Ordin 112/20.01.2017 


   Apelul 2.1.A. - Microintreprinderi - Ordin MDRAPFE nr. 97/18.01.2017, prin care se prelungeste perioada de depunere a proiectelor - publicat 20 ianuarie 2017

   Noul termen pentru depunerea cererilor de finantare este 27 aprilie 2017, ora 12.00

  Ghidul specific 2.1.A (consolidat)

  Clarificari referitoare la situatiile financiare

  Instructiunea 18/13.12.2016 a AMPOR pentru demararea procesului de evaluare, selecție și contractare în cadrul apelului nr. POR 2016/2/2.1.A – Microîntreprinderi 


   Ghidul specific POR/8/8.1./8.3./A/1  - Grup vulnerabil persoane vârstnice  - arhiva completa cu Anexe - publicat 28 decembrie 2016 

   Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 12:00:00 – 29/08/2017 ora 12:00:00

   Ordin 3289/27.12.2016


   Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice - publicat 27 decembrie 2016

  Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 10:00:00 – 28/08/2017 ora 10:00:00

  Ordin 3288/27.12.2016 


  Noua formă de contract pentru Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -  publicat 27 decembrie 2016 

  Ordinul MDRAP nr. 3290/27.12.2016 


   Ghidul specific PI 2.2 în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe) - publicat 23 decembrie 2016

   Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

   Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 23/02/2017 ora 12:00:00 – 23/08/2017 ora 12:00:00

   Ordin 3259/22.12.2016

   ORDIN nr. 3.254 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 - Data intrării în vigoare: 01 ianuarie 2017 


   Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - arhiva completă cu anexe - publicat pe 6 decembrie 2016 (apelul 2)

   Ordinul MDRAP nr. 3161/06.12.2016


   Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională   - arhiva completa cu anexe - publicat pe 13 octombrie 2016 (apelul 1)

   Ordinul MDRAP nr. 2741/13.10.2016

   Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 6.1.   


   Modificarea Ghidului specific P.I. 7.1 (contract de finanțare - model orientativ) publicată la 20.12.2016

  Ordinul MDRAP nr. 3244/20.12.2016

  Ghidul specific PI 7.1 Investiţii în infrastructura de turism -  - arhiva completa cu anexe- - publicat pe 13 octombrie 2016

  Ordinul MDRAP nr. 2740/13.10.2016

  Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 7.1. 

  Ordinul MDRAP nr.3127/29.11.2016


   Modificarea Ghidului specific P.I. 3.1 (contract de finanțare - model orientativ) publicată pe 21.12.2016

  Ordin MDRAP nr. 3250/21.12.2016

  Ghidul specific PI 3.1 -  - arhiva completa cu anexe - publicat pe 13 octombrie 2016

  Ordinul MDRAP nr. 2739/13.10.2016

  Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 3.1. 


  Instructiune AMPOR nr 29 din 23.02.2017 cu privire la reprezentantul legal pentru unitatile de cult apartinind BOR

  Modificarea Ghidului specific P.I. 5.1 (contract de finanțare - model orientativ) publicată pe 20.12.2016

  Ordinul MDRAP nr. 3243/20.12.2016

  Ghidul specific PI 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural - arhiva completa cu anexe- - publicat pe 13 octombrie 2016

  Ordinul MDRAP nr. 2737/13.10.2016

  Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 5.1.   Modificarea Ghidului specific P.I. 5.2 (contract de finanțare - model orientativ) publicată la 20.12.2016

  Ordinul MDRAP nr. 3241/20.12.2016

  Ghidul Specific P I 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - arhiva completa cu anexe-publicat pe 13 octombrie 2016

  Ordinul MDRAP nr. 2738/13.10.2016 

  Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 5.2 


   Ghidul specific P.I. 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - publicat pe 20 decembrie 2016

  Ordinul MDRAP nr. 3242/20.12.2016

  Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 2.1.A Micro


  Ghidul specific PI 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - publicat pe  13 octombrie 2016

  Ordinul MDRAP nr. 2736/13.10.2016 

  Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 2.1.A. Micro


   Ghidul specific PI 2.1.A - Microintreprinderi - arhiva completa cu anexe - varianta consolidata 29 august 2016

  !!! (Modificarea documentului a vizat revizuirea în Ghidul specific – Secțiunea 5 „Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor” a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – secțiunea 8 ”Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor”. Această modificare a fost impusă de particularitățile derulării procesului de verificare, evaluare și contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.)

  Ordinul 1878/29.08.2016 pentru aprobarea modificarii anexei "Ghidului Solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte 2.1 Microintreprinderi

   ÎNTREBĂRI FRECVENTE .pdf și .doc - Apelul POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri (2.1.A - Microîntreprinderi)

  Ghidul Specific Prioritatea de investiții 2.1. Microîntreprinderi (arhiva completa cu anexe) - varianta consolidata

  COD APEL: POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri
  Data deschidere depunere cerere de finantare: 27/07/2016 12:00:00
  Data inchidere depunere cerere de finantare: 27/01/2017 12:00:00

  Ordinul 1007/11.07.2016 privind aprobarea modificarii Anexei "Ghidului Solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte 2.1 Microintreprinderi

  Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele modele standard:
  Anexa 1-1.Declaraţia de eligibilitate
  Anexa 1-2.Declaraţia de angajament
  Anexa 1-3.Declaratie_IMM
  Anexa 1-3-a. Incadrarea în categoria_microîntreprinderilor
  Anexa 1-4.Declaraţia privind eligibilitatea TVA
  Anexa 1-5. Plan de afaceri
  Anexa 1-5-a. Plan de afaceri - Macheta
  Anexa 1-6. Declaraţie_modificari
  Anexa 2. Lista_domenii eligibile
  Anexa 3. Grila_CAE
  Anexa 4. Grila_ETF
  Anexa 5. Contract_finanţare (model orientativ)

   


   

   3.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale - (arhivă) - varianta consolidată

  Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1

  Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 3.1

  Ordinul 919/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale

  Anexa 3.1.A-1 Formularul cererii de finanţare
  Model_A - Opisul cererii de finantare
  Model_B - Declaratia de eligibilitate
  Model_C - Declaratia de angajament
  Model D- Macheta analiza si previziune financiara
  Model_E-Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
  Model F-Lista de echipamente lucrari servicii
  Model G-Continut cadru Raport privind stadiul fizic al investitiei
  Model H-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
  Model I - Notă privind incadrarea în standardele de cost
  Model J -Tabel centralizator al lucrărilor executate ulterior construirii blocurilor
  Anexa 3.1.A-2 - Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor
  Anexa 3 1 A-3 - Grile de evaluare tehnică şi financiară Componentă Cerere de finanţare
  Anexa 3.1.A-3a - Elemente relevante pentru punctarea criteriului 4.1 din Grila de evaluare tehnică şi financiară
  Anexa 3.1.A-3.b - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
  Anexa 3.1.A-3.c -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
  Anexa 3.1.A-4 - Situații particulare aplicabile
  Anexa 3.1.A.5 Harta cu zonarea climatică a României
  Anexa 3.1.A-6 Descrierea indicatorilor
  Anexa 3.1.A-7 Contract de finanțare model orientativ

   


  Ghidul Specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism (arhiva completa cu anexe)
  Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1

   

  Sinteza principalelor modificari aferente Ghidului specific 7.1

  Ordinul 905/2016 pentru aprobarea Ghidului specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism


  Anexa 7.1.1. Grila CAE
  Anexa 7.1.2 Grila ETF
  Anexa 7.1.3 Grila de verificare SF_DALI
  Anexa 7.1.4 Grila verificare PT
  Anexa 7.1.5 Acord de principiu pentru finanţare
  Anexa 7.1.6 Formularul cererii de finanţare
  Model A - Opisul cererii de finantare
  Model B Declaratia de eligibilitate
  Model C Declaratie de angajament
  Model D Macheta analiza şi previziune financiară
  Anexa E Plan de marketing (model orientativ)
  Model F Acord parteneriat (model orientativ)
  Model G Declaratia realizare modificari
  Model H Lista de echipamente lucrari servicii
  Model I Conţinut cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
  Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
  Model K Tabel centralizator numere cadastrale
  Model L Hotarare de aprobare a proiectului (model orientativ)
  Model M Notă de încadrare în standardele de cost (model orientativ)
  Anexa 7.1.7 Contract de finanţare (model orientativ)

   


   

  6.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - (arhiva completa cu anexe)- varianta consolidată
  Apelul de proiecte POR/2016/5/6.1/1

  Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 6.1

  Ordinul 907/21.06.2016 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului 6.1.. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

  Anexa 6.1.0. Infrastructura TEN-T (de bază și extinsă)
  Anexa 6.1.1. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
  Anexa 6.1.2 a. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate
  Anexa 6.1.2 b. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiunea București Ilfov
  Anexa 6.1.2 c. Grilă de analiză a conformității și calității SF/DALI
  Anexa 6.1.2 d. Grilă de analiză a conformității proiectului tehnic
  Anexa 6.1.3. Hărțile drumurilor propuse pentru finanțare
  Anexa 6.1.4. Cerere de finanțare (model)
  Model A. Opisul Cererii de finanţare
  Model B. Declaraţia de eligibilitate
  Model C. Declaratie teren si infrastructura
  Model D. Declaraţia de angajament
  Model E. Acordul de parteneriat
  Model F. Acord cadru de colaborare
  Model G. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
  Model H. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
  Model I. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
  Model J. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
  Model K. Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii

  Model L. Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului

  Model M. orientativ. Nota incadrare in standardele de cost 

  Anexa 6.1.5. Contract de finantare (model orientativ)

   

  • Apelul de proiecte POR/2016/5/5.2/1

        Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.2

        Ordinul 898/2016 pentru aprobarea Ghidului specific Prioritatea de investiţii 5.2. Realizarea de acţiuni destinate îmbunataţirii mediului urban

  Anexa - 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
  Anexa 5.2.2 Grila de verificare tehnică și financiară
  Anexa 5.2.2 a - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
  Anexa 5.2.2 b -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
  Anexa 5.2.3 Formularul cererii de finanţare Axa
  Model A _ Opisul Cererii de finanţare 
  Model B_Declaraţia de eligibilitate 
  Model C_Declaraţia de angajament 
  Model D_Macheta privind analiza și previziunea financiară 
  Model E_Plan de reutilizare
  Model F_Acordul de parteneriat
  Model G_Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare 
  Model H_Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
  Model I_Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
  Model J_Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
  Anexa 5.2.4 - Forma contract de finantare
  Anexa 5.2.5 Descrierea indicatorilor

   


   

   GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  (arhiva completa cu anexe) - varianta consolidata

  Apel de proiecte POR/2016/5/5.1/1

   Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.1

  Ordinul 884/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investitii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural    

   


   

 • Ghidul Specific Prioritatea de investiții 2.1. Microîntreprinderi (arhiva completa cu anexe)

 •  

  COD APEL: POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri
  Data deschidere depunere cerere de finantare: 27/07/2016 12:00:00
  Data inchidere depunere cerere de finantare: 27/01/2017 12:00:00

   

  Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele modele standard:
  Anexa 1-1.Declaraţia de eligibilitate
  Anexa 1-2.Declaraţia de angajament
  Anexa 1-3.Declaratie_IMM
  Anexa 1-3-a. Incadrarea în categoria_microîntreprinderilor
  Anexa 1-4.Declaraţia privind eligibilitatea TVA
  Anexa 1-5. Plan de afaceri
  Anexa 1-5-a. Plan de afaceri - Macheta
  Anexa 1-6. Declaraţie_modificari
  Anexa 2. Lista_domenii eligibile
  Anexa 3. Grila_CAE
  Anexa 4. Grila_ETF
  Anexa 5. Contract_finanţare (model orientativ)

   


  Ghidul Specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism (arhiva completa cu anexe)

   

  • Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1
   Lansat 01.04.2016, ora 16.00, termen de depunere 01.06.2016, ora 12.00 - 02.12.2016, ora 12.00

  Anexa 7.1.1 Grila CAE
  Anexa 7.1.2 Grila ETF
  Anexa 7.1.3 Grila de verificare conformitate SF/DALI
  Anexa 7.1.4 Gria de verificare conformitate PT
  Anexa 7.1.5 Acord de principiu pentru finanţare
  Anexa 7.1.6 Formular Cerere de finanţare
  Model A Opisul cererii de finanţare
  Model B Declaratie de eligibilitate
  Model C Declaratie de angajament
  Model D Macheta analiza şi previziune financiară
  Anexa E Plan de marketing (model orientativ)
  Model F Acord parteneriat (model orientativ)
  Model G Declaratia realizare modificari
  Model H Lista de echipamente lucrari servicii
  Model I Conţinut cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
  Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
  Model K Tabel centralizator numere cadastrale
  Model L Hotarare de aprobare a proiectului (model orientativ)
  Model M Notă de încadrare în standardele de cost (model orientativ)
  Anexa 7.1.7 Contract de finanţare (model orientativ)

   


   

  Anexa Formular Cerere de finanţare 5.1
  Model A 5.1-OPIS
  Model B 5.1 Declaratie de eligibilitate
  Model C 5.1 Declaratie de angajament
  Anexa E 5.1 Plan de marketing
  Model F 5.1 Acord parteneriat
  Model_G 5.1. -Declaratia realizare modificari
  Model_H 5.1 -Lista de echipamente lucrari servicii
  Model_J 5.1 -Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
  Model_K-Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie
  Model_L- Model orientativ de hotarare de aprobare a proiectului 5.1
  Macheta financiara AC UAT
  Anexe machete financiare ONG Unitati de cult
  Anexa 1 Grila CAE 5.1
  Anexa 2 Grila ETF 5.1 _23 martie
  Anexa 3 DALI Grila de verif conformitate
  Anexa 3 PT Gria de verificare conformitate
  Anexa 4 Cost estimativ digitizare
  Anexa 5 Etapizare procedura interventii
  Anexa 6 Fisa cadru de prezentare proiect
  Anexa 75.1. Contract de finanțare_model orientativ

  Anexa - 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
  Anexa 5.2.2 Grila de verificare tehnică și financiară
  Anexa 5.2.2 a - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
  Anexa 5.2.2 b -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
  Anexa 5.2.3 Formularul cererii de finanţare Axa
  Model A _ Opisul Cererii de finanţare
  Model B_Declaraţia de eligibilitate
  Model C_Declaraţia de angajament
  Model D_Macheta privind analiza și previziunea financiară
  Model E_Plan de reutilizare
  Model F_Acordul de parteneriat
  Model G_Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare
  Model H_Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
  Model I_Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
  Model J_Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
  Anexa 5.2.4 - Forma contract de finantare
  Anexa 5.2.5 Descrierea indicatorilor

   


   

  Anexa 3.1.A.1.Cererea de finanţare (model)
  Model A. Opisul Cererii de finanţare
  Model B. Declaraţia de eligibilitate
  Model C. Declaraţia de angajament
  Model D. Macheta privind analiza și previziunea financiară
  Model E. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
  Model F. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
  Model G. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
  Model H. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
  Model I. Notă privind încadrarea în standardele de cost
  Model J. Tabel centralizator al lucrărilor executate ulterior construcţiei blocurilor
  Anexa 3.1.A.2.Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor
  Anexa 3.1.A.3.Grila de evaluare tehnică şi financiară Componentă / Cerere de finanţare
  Anexa 3.1.A.3.a. Elemente relevante pentru punctarea sub-criteriului 4.1 din Grila de Evaluare Tehnică şi Financiară
  Anexa 3.1.A.3.b.Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
  Anexa 3.1.A.3.c. Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
  Anexa 3.1.A.4.Situaţii particulare aplicabile
  Anexa 3.1.A.5.Harta cu zonarea climatică a României
  Anexa 3.1.A.6.Descrierea indicatorilor
  Anexa 3.1.A.7.Contract de finanţare (model orientativ)

  Anexa 6.1.0. Infrastructura TEN-T (de bază și extinsă)
  Anexa 6.1.1. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
  Anexa 6.1.2 a. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate
  Anexa 6.1.2 b. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiunea București Ilfov
  Anexa 6.1.2 c. Grilă de analiză a conformității și calității SF/DALI
  Anexa 6.1.2 d. Grilă de analiză a conformității proiectului tehnic
  Anexa 6.1.3. Hărțile drumurilor propuse pentru finanțare
  Anexa 6.1.4. Cerere de finanțare (model)
  Model A. Opisul Cererii de finanţare
  Model B. Declaraţia de eligibilitate
  Model C. Declaratie teren si infrastructura
  Model D. Declaraţia de angajament
  Model E. Acordul de parteneriat
  Model F. Acord cadru de colaborare
  Model G. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
  Model H. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
  Model I. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
  Model J. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
  Model K. Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
  Model L. Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului
  Anexa 6.1.5. Contract de finantare (model orientativ)

   

   

  2017/7/7.1/ITI1