Apeluri Proiecte

15 Martie 2016

Instructiunea nr.19/19.01.2017 privind cota de TVA de 19%


 

Document cadru de implementare  - Axa Prioritara 4 - publicat 20 ianuarie 2017

Orientari Axa Prioritara 4

Ordin 112/20.01.2017


 

Apelul 2.1.A. - Microintreprinderi - Ordin MDRAPFE nr. 97/18.01.2017, prin care se prelungeste perioada de depunere a proiectelor - publicat 20 ianuarie 2017

 Noul termen pentru depunerea cererilor de finantare este 27 aprilie 2017, ora 12.00

Ghidul specific 2.1.A (consolidat)

Clarificari referitoare la situatiile financiare

 


 

Ghidul specific POR/8/8.1./8.3./A/1  - Grup vulnerabil persoane vârstnice  - arhiva completa cu Anexe - publicat 28 decembrie 2016 

 Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 12:00:00 – 29/08/2017 ora 12:00:00

 Ordin 3289/27.12.2016


 Ghidul Specific pentru Apelurile de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice - publicat 27 decembrie 2016

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28/02/2017 ora 10:00:00 – 28/08/2017 ora 10:00:00

Ordin 3288/27.12.2016 


Noua formă de contract pentru Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională -  publicat 27 decembrie 2016 

Ordinul MDRAP nr. 3290/27.12.2016 


 Ghidul specific PI 2.2 în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- (arhiva completa cu anexe) - publicat 23 decembrie 2016

 Cod apel (MySMIS): POR/102/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

 Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 23/02/2017 ora 12:00:00 – 23/08/2017 ora 12:00:00

 Ordin 3259/22.12.2016

 ORDIN nr. 3.254 din 21 decembrie 2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 - Data intrării în vigoare: 01 ianuarie 2017

 


 Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - arhiva completă cu anexe - publicat pe 6 decembrie 2016 (apelul 2)

 Ordinul MDRAP nr. 3161/06.12.2016


 Ghidul specific PI 6.1 în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională   - arhiva completa cu anexe - publicat pe 13 octombrie 2016 (apelul 1)

 Ordinul MDRAP nr. 2741/13.10.2016

 Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 6.1.  

 


 

Modificarea Ghidului specific P.I. 7.1 (contract de finanțare - model orientativ) publicată la 20.12.2016

Ordinul MDRAP nr. 3244/20.12.2016

Ghidul specific PI 7.1 Investiţii în infrastructura de turism -  - arhiva completa cu anexe- - publicat pe 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2740/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 7.1. 

Ordinul MDRAP nr.3127/29.11.2016

 


 

Modificarea Ghidului specific P.I. 3.1 (contract de finanțare - model orientativ) publicată pe 21.12.2016

Ordin MDRAP nr. 3250/21.12.2016

Ghidul specific PI 3.1 -  - arhiva completa cu anexe - publicat pe 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2739/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 3.1. 


Modificarea Ghidului specific P.I. 5.1 (contract de finanțare - model orientativ) publicată pe 20.12.2016

Ordinul MDRAP nr. 3243/20.12.2016

Ghidul specific PI 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural - arhiva completa cu anexe- - publicat pe 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2737/13.10.2016

Sinteza principalelor modificări asupra Ghidului Specific 5.1. Modificarea Ghidului specific P.I. 5.2 (contract de finanțare - model orientativ) publicată la 20.12.2016

Ordinul MDRAP nr. 3241/20.12.2016

Ghidul Specific P I 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - arhiva completa cu anexe-publicat pe 13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2738/13.10.2016 

Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 5.2 


 

Ghidul specific P.I. 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - publicat pe 20 decembrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 3242/20.12.2016

Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 2.1.A Micro

 

Ghidul specific PI 2.1.A - Microîntreprinderi - arhiva completă cu anexe - publicat pe  13 octombrie 2016

Ordinul MDRAP nr. 2736/13.10.2016 

Sinteza modificărilor asupra Ghidului Specific 2.1.A. Micro


 

 


 

Ghidul specific PI 2.1.A - Microintreprinderi - arhiva completa cu anexe - varianta consolidata 29 august 2016

!!! (Modificarea documentului a vizat revizuirea în Ghidul specific – Secțiunea 5 „Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor” a paragrafului prin care se face trimitere la Ghidul general – secțiunea 8 ”Verificarea, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor”. Această modificare a fost impusă de particularitățile derulării procesului de verificare, evaluare și contractare a proiectelor prin intermediul sistemului electronic MySMIS, ce nu au făcut obiectul Ghidului general. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.)

Ordinul 1878/29.08.2016 pentru aprobarea modificarii anexei "Ghidului Solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte 2.1 Microintreprinderi

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE .pdf și .doc - Apelul POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri (2.1.A - Microîntreprinderi)

Ghidul Specific Prioritatea de investiții 2.1. Microîntreprinderi (arhiva completa cu anexe) - varianta consolidata

COD APEL: POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri
Data deschidere depunere cerere de finantare: 27/07/2016 12:00:00
Data inchidere depunere cerere de finantare: 27/01/2017 12:00:00

Ordinul 1007/11.07.2016 privind aprobarea modificarii Anexei "Ghidului Solicitantului - conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte 2.1 Microintreprinderi

Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele modele standard:
Anexa 1-1.Declaraţia de eligibilitate
Anexa 1-2.Declaraţia de angajament
Anexa 1-3.Declaratie_IMM
Anexa 1-3-a. Incadrarea în categoria_microîntreprinderilor
Anexa 1-4.Declaraţia privind eligibilitatea TVA
Anexa 1-5. Plan de afaceri
Anexa 1-5-a. Plan de afaceri - Macheta
Anexa 1-6. Declaraţie_modificari
Anexa 2. Lista_domenii eligibile
Anexa 3. Grila_CAE
Anexa 4. Grila_ETF
Anexa 5. Contract_finanţare (model orientativ)

 

3.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale - (arhivă) - varianta consolidată

Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 3.1

Ordinul 919/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale


Anexa 3.1.A-1 Formularul cererii de finanţare
Model_A - Opisul cererii de finantare
Model_B - Declaratia de eligibilitate
Model_C - Declaratia de angajament
Model D- Macheta analiza si previziune financiara
Model_E-Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
Model F-Lista de echipamente lucrari servicii
Model G-Continut cadru Raport privind stadiul fizic al investitiei
Model H-Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model I - Notă privind incadrarea în standardele de cost
Model J -Tabel centralizator al lucrărilor executate ulterior construirii blocurilor
Anexa 3.1.A-2 - Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor
Anexa 3 1 A-3 - Grile de evaluare tehnică şi financiară Componentă Cerere de finanţare
Anexa 3.1.A-3a - Elemente relevante pentru punctarea criteriului 4.1 din Grila de evaluare tehnică şi financiară
Anexa 3.1.A-3.b - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 3.1.A-3.c -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 3.1.A-4 - Situații particulare aplicabile
Anexa 3.1.A.5 Harta cu zonarea climatică a României
Anexa 3.1.A-6 Descrierea indicatorilor
Anexa 3.1.A-7 Contract de finanțare model orientativ

 

Ghidul Specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism (arhiva completa cu anexe)
Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1

Sinteza principalelor modificari aferente Ghidului specific 7.1

Ordinul 905/2016 pentru aprobarea Ghidului specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism


Anexa 7.1.1. Grila CAE
Anexa 7.1.2 Grila ETF
Anexa 7.1.3 Grila de verificare SF_DALI
Anexa 7.1.4 Grila verificare PT
Anexa 7.1.5 Acord de principiu pentru finanţare
Anexa 7.1.6 Formularul cererii de finanţare
Model A - Opisul cererii de finantare
Model B Declaratia de eligibilitate
Model C Declaratie de angajament
Model D Macheta analiza şi previziune financiară
Anexa E Plan de marketing (model orientativ)
Model F Acord parteneriat (model orientativ)
Model G Declaratia realizare modificari
Model H Lista de echipamente lucrari servicii
Model I Conţinut cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model K Tabel centralizator numere cadastrale
Model L Hotarare de aprobare a proiectului (model orientativ)
Model M Notă de încadrare în standardele de cost (model orientativ)
Anexa 7.1.7 Contract de finanţare (model orientativ)

 

6.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - (arhiva completa cu anexe)- varianta consolidată
Apelul de proiecte POR/2016/5/6.1/1

Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 6.1

Ordinul 907/21.06.2016 pentru aprobarea Ghidul Solicitantului 6.1.. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Anexa 6.1.0. Infrastructura TEN-T (de bază și extinsă)
Anexa 6.1.1. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
Anexa 6.1.2 a. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate
Anexa 6.1.2 b. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiunea București Ilfov
Anexa 6.1.2 c. Grilă de analiză a conformității și calității SF/DALI
Anexa 6.1.2 d. Grilă de analiză a conformității proiectului tehnic
Anexa 6.1.3. Hărțile drumurilor propuse pentru finanțare
Anexa 6.1.4. Cerere de finanțare (model)
Model A. Opisul Cererii de finanţare
Model B. Declaraţia de eligibilitate
Model C. Declaratie teren si infrastructura
Model D. Declaraţia de angajament
Model E. Acordul de parteneriat
Model F. Acord cadru de colaborare
Model G. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
Model H. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model J. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model K. Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii

Model L. Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului

Model M. orientativ. Nota incadrare in standardele de cost 

Anexa 6.1.5. Contract de finantare (model orientativ)

 

 

  • Apelul de proiecte POR/2016/5/5.2/1

      Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.2

      Ordinul 898/2016 pentru aprobarea Ghidului specific Prioritatea de investiţii 5.2. Realizarea de acţiuni destinate îmbunataţirii mediului urban

Anexa - 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
Anexa 5.2.2 Grila de verificare tehnică și financiară
Anexa 5.2.2 a - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 5.2.2 b -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 5.2.3 Formularul cererii de finanţare Axa
Model A _ Opisul Cererii de finanţare 
Model B_Declaraţia de eligibilitate 
Model C_Declaraţia de angajament 
Model D_Macheta privind analiza și previziunea financiară 
Model E_Plan de reutilizare
Model F_Acordul de parteneriat
Model G_Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare 
Model H_Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I_Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model J_Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
Anexa 5.2.4 - Forma contract de finantare
Anexa 5.2.5 Descrierea indicatorilor

 

 GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural  (arhiva completa cu anexe) - varianta consolidata

Apel de proiecte POR/2016/5/5.1/1

 Sinteza principalelor modificări aferente Ghidului specific 5.1

Ordinul 884/2016 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investitii 5.1. - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural    

 

 

 

 

COD APEL: POR/14/2/1/Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri
Data deschidere depunere cerere de finantare: 27/07/2016 12:00:00
Data inchidere depunere cerere de finantare: 27/01/2017 12:00:00

 

Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele modele standard:
Anexa 1-1.Declaraţia de eligibilitate
Anexa 1-2.Declaraţia de angajament
Anexa 1-3.Declaratie_IMM
Anexa 1-3-a. Incadrarea în categoria_microîntreprinderilor
Anexa 1-4.Declaraţia privind eligibilitatea TVA
Anexa 1-5. Plan de afaceri
Anexa 1-5-a. Plan de afaceri - Macheta
Anexa 1-6. Declaraţie_modificari
Anexa 2. Lista_domenii eligibile
Anexa 3. Grila_CAE
Anexa 4. Grila_ETF
Anexa 5. Contract_finanţare (model orientativ)

 

Anexa 7.1.1 Grila CAE
Anexa 7.1.2 Grila ETF
Anexa 7.1.3 Grila de verificare conformitate SF/DALI
Anexa 7.1.4 Gria de verificare conformitate PT
Anexa 7.1.5 Acord de principiu pentru finanţare
Anexa 7.1.6 Formular Cerere de finanţare
Model A Opisul cererii de finanţare
Model B Declaratie de eligibilitate
Model C Declaratie de angajament
Model D Macheta analiza şi previziune financiară
Anexa E Plan de marketing (model orientativ)
Model F Acord parteneriat (model orientativ)
Model G Declaratia realizare modificari
Model H Lista de echipamente lucrari servicii
Model I Conţinut cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model K Tabel centralizator numere cadastrale
Model L Hotarare de aprobare a proiectului (model orientativ)
Model M Notă de încadrare în standardele de cost (model orientativ)
Anexa 7.1.7 Contract de finanţare (model orientativ)

 

Anexa Formular Cerere de finanţare 5.1
Model A 5.1-OPIS
Model B 5.1 Declaratie de eligibilitate
Model C 5.1 Declaratie de angajament
Anexa E 5.1 Plan de marketing
Model F 5.1 Acord parteneriat
Model_G 5.1. -Declaratia realizare modificari
Model_H 5.1 -Lista de echipamente lucrari servicii
Model_J 5.1 -Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model_K-Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie
Model_L- Model orientativ de hotarare de aprobare a proiectului 5.1
Macheta financiara AC UAT
Anexe machete financiare ONG Unitati de cult
Anexa 1 Grila CAE 5.1
Anexa 2 Grila ETF 5.1 _23 martie
Anexa 3 DALI Grila de verif conformitate
Anexa 3 PT Gria de verificare conformitate
Anexa 4 Cost estimativ digitizare
Anexa 5 Etapizare procedura interventii
Anexa 6 Fisa cadru de prezentare proiect
Anexa 75.1. Contract de finanțare_model orientativ

Anexa - 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
Anexa 5.2.2 Grila de verificare tehnică și financiară
Anexa 5.2.2 a - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 5.2.2 b -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 5.2.3 Formularul cererii de finanţare Axa
Model A _ Opisul Cererii de finanţare
Model B_Declaraţia de eligibilitate
Model C_Declaraţia de angajament
Model D_Macheta privind analiza și previziunea financiară
Model E_Plan de reutilizare
Model F_Acordul de parteneriat
Model G_Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare
Model H_Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I_Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model J_Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
Anexa 5.2.4 - Forma contract de finantare
Anexa 5.2.5 Descrierea indicatorilor

 

Anexa 3.1.A.1.Cererea de finanţare (model)
Model A. Opisul Cererii de finanţare
Model B. Declaraţia de eligibilitate
Model C. Declaraţia de angajament
Model D. Macheta privind analiza și previziunea financiară
Model E. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
Model F. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model G. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model H. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model I. Notă privind încadrarea în standardele de cost
Model J. Tabel centralizator al lucrărilor executate ulterior construcţiei blocurilor
Anexa 3.1.A.2.Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor
Anexa 3.1.A.3.Grila de evaluare tehnică şi financiară Componentă / Cerere de finanţare
Anexa 3.1.A.3.a. Elemente relevante pentru punctarea sub-criteriului 4.1 din Grila de Evaluare Tehnică şi Financiară
Anexa 3.1.A.3.b.Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 3.1.A.3.c. Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 3.1.A.4.Situaţii particulare aplicabile
Anexa 3.1.A.5.Harta cu zonarea climatică a României
Anexa 3.1.A.6.Descrierea indicatorilor
Anexa 3.1.A.7.Contract de finanţare (model orientativ)

Anexa 6.1.0. Infrastructura TEN-T (de bază și extinsă)
Anexa 6.1.1. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
Anexa 6.1.2 a. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate
Anexa 6.1.2 b. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiunea București Ilfov
Anexa 6.1.2 c. Grilă de analiză a conformității și calității SF/DALI
Anexa 6.1.2 d. Grilă de analiză a conformității proiectului tehnic
Anexa 6.1.3. Hărțile drumurilor propuse pentru finanțare
Anexa 6.1.4. Cerere de finanțare (model)
Model A. Opisul Cererii de finanţare
Model B. Declaraţia de eligibilitate
Model C. Declaratie teren si infrastructura
Model D. Declaraţia de angajament
Model E. Acordul de parteneriat
Model F. Acord cadru de colaborare
Model G. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
Model H. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model J. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model K. Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
Model L. Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului
Anexa 6.1.5. Contract de finantare (model orientativ)