Apeluri Proiecte

15 Martie 2016

Anexa 1 – Formularul cererii de finanțare, cu următoarele modele standard:
Anexa 1-1.Declaraţia de eligibilitate
Anexa 1-2.Declaraţia de angajament
Anexa 1-3.Declaratie_IMM
Anexa 1-3-a. Incadrarea în categoria_microîntreprinderilor
Anexa 1-4.Declaraţia privind eligibilitatea TVA
Anexa 1-5. Plan de afaceri
Anexa 1-5-a. Plan de afaceri - Macheta
Anexa 1-6. Declaraţie_modificari
Anexa 2. Lista_domenii eligibile
Anexa 3. Grila_CAE
Anexa 4. Grila_ETF
Anexa 5. Contract_finanţare (model orientativ)

 

Anexa 7.1.1 Grila CAE
Anexa 7.1.2 Grila ETF
Anexa 7.1.3 Grila de verificare conformitate SF/DALI
Anexa 7.1.4 Gria de verificare conformitate PT
Anexa 7.1.5 Acord de principiu pentru finanţare
Anexa 7.1.6 Formular Cerere de finanţare
Model A Opisul cererii de finanţare
Model B Declaratie de eligibilitate
Model C Declaratie de angajament
Model D Macheta analiza şi previziune financiară
Anexa E Plan de marketing (model orientativ)
Model F Acord parteneriat (model orientativ)
Model G Declaratia realizare modificari
Model H Lista de echipamente lucrari servicii
Model I Conţinut cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model J Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model K Tabel centralizator numere cadastrale
Model L Hotarare de aprobare a proiectului (model orientativ)
Model M Notă de încadrare în standardele de cost (model orientativ)
Anexa 7.1.7 Contract de finanţare (model orientativ)

 

Anexa Formular Cerere de finanţare 5.1
Model A 5.1-OPIS
Model B 5.1 Declaratie de eligibilitate
Model C 5.1 Declaratie de angajament
Anexa E 5.1 Plan de marketing
Model F 5.1 Acord parteneriat
Model_G 5.1. -Declaratia realizare modificari
Model_H 5.1 -Lista de echipamente lucrari servicii
Model_J 5.1 -Declaratie privind nedeductibilitatea TVA
Model_K-Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie
Model_L- Model orientativ de hotarare de aprobare a proiectului 5.1
Macheta financiara AC UAT
Anexe machete financiare ONG Unitati de cult
Anexa 1 Grila CAE 5.1
Anexa 2 Grila ETF 5.1 _23 martie
Anexa 3 DALI Grila de verif conformitate
Anexa 3 PT Gria de verificare conformitate
Anexa 4 Cost estimativ digitizare
Anexa 5 Etapizare procedura interventii
Anexa 6 Fisa cadru de prezentare proiect
Anexa 75.1. Contract de finanțare_model orientativ

Anexa - 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.
Anexa 5.2.2 Grila de verificare tehnică și financiară
Anexa 5.2.2 a - Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 5.2.2 b -Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 5.2.3 Formularul cererii de finanţare Axa
Model A _ Opisul Cererii de finanţare
Model B_Declaraţia de eligibilitate
Model C_Declaraţia de angajament
Model D_Macheta privind analiza și previziunea financiară
Model E_Plan de reutilizare
Model F_Acordul de parteneriat
Model G_Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări asupra documentelor anexate la cererea de finanțare
Model H_Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I_Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model J_Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
Anexa 5.2.4 - Forma contract de finantare
Anexa 5.2.5 Descrierea indicatorilor

 

Anexa 3.1.A.1.Cererea de finanţare (model)
Model A. Opisul Cererii de finanţare
Model B. Declaraţia de eligibilitate
Model C. Declaraţia de angajament
Model D. Macheta privind analiza și previziunea financiară
Model E. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
Model F. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model G. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model H. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model I. Notă privind încadrarea în standardele de cost
Model J. Tabel centralizator al lucrărilor executate ulterior construcţiei blocurilor
Anexa 3.1.A.2.Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor
Anexa 3.1.A.3.Grila de evaluare tehnică şi financiară Componentă / Cerere de finanţare
Anexa 3.1.A.3.a. Elemente relevante pentru punctarea sub-criteriului 4.1 din Grila de Evaluare Tehnică şi Financiară
Anexa 3.1.A.3.b.Grila de analiză a conformității și calității Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţie
Anexa 3.1.A.3.c. Grila de verificare a conformităţii Proiectului Tehnic
Anexa 3.1.A.4.Situaţii particulare aplicabile
Anexa 3.1.A.5.Harta cu zonarea climatică a României
Anexa 3.1.A.6.Descrierea indicatorilor
Anexa 3.1.A.7.Contract de finanţare (model orientativ)

Anexa 6.1.0. Infrastructura TEN-T (de bază și extinsă)
Anexa 6.1.1. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii
Anexa 6.1.2 a. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate
Anexa 6.1.2 b. Grila de evaluare tehnică și financiară – regiunea București Ilfov
Anexa 6.1.2 c. Grilă de analiză a conformității și calității SF/DALI
Anexa 6.1.2 d. Grilă de analiză a conformității proiectului tehnic
Anexa 6.1.3. Hărțile drumurilor propuse pentru finanțare
Anexa 6.1.4. Cerere de finanțare (model)
Model A. Opisul Cererii de finanţare
Model B. Declaraţia de eligibilitate
Model C. Declaratie teren si infrastructura
Model D. Declaraţia de angajament
Model E. Acordul de parteneriat
Model F. Acord cadru de colaborare
Model G. Declaraţia prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie nu au fost înregistrate modificări
Model H. Lista de echipamente/lucrări/servicii achiziționate prin intermediul proiectului propus
Model I. Model cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei
Model J. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA
Model K. Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale/obiective de investiţii
Model L. Model orientativ de hotărâre de aprobare a proiectului
Anexa 6.1.5. Contract de finantare (model orientativ)