Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Ghiduri Specifice 2014 - 2020

 Calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a lansat luni, 06 iunie a.c., un nou Ghid în consultare publică pentru POR 2014-2020.

Ghidul specific pentru axa prioritară 8, prioritatea de investiţie 8.1, obiectivul specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, operaţiunea A grup vulnerabil persoane vârstnice,

Eventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 06 iulie 2016, ora 16.00.

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiție 8.1, Obiectivul specific 8.3 ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea A - grup vulnerabil persoane vârstnice - Apelul de proiecte 8.3.A. – grup vulnerabil persoane vârstnice                                                                                   (Ghidul complet cu anexe - arhiva)
Anexa 1 Formularul cererii de finanțare cu certificarea aplicației (Model A)
Model A Certificarea cererii de finanțare
Model B Opisul cererii de finanțare
Model C Declarația de eligibilitate
Model D Declarația de angajament
Model E Acord de parteneriat
Model F Listă de echipamente/lucrări/servicii
Model G Declarația privind nedeductibilitatea TVA
Model H Model orientativ pentru tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale /obiective de investiții
Model I Model orientativ hotărâre de aprobare a proiectului
Model J Model orientativ Notă privind încadrarea în standardele de cost
Model K Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare
Anexa 2 Grila CAE 8.3.A
Anexa 3 Grila de evaluare tehnică și financiară 8.3.A
Anexa 3.a. Grila de analiză a conformității DALI/SF 8.3 A
Anexa 3.b. Grila conformitate PT 8.3 A
Anexa 4 Tabel centralizator licențe 8.3.A
Anexa 5 Contract de finanțare – model orientativ 8.3 A
Anexa 6 Model fișa de proiect POCU
Anexa 7 Continut cadru raport privind stadiul fizic al investiției 8.3 A
Anexa 8 Model cerere catre AJPIS, solicitare informații servicii sociale
Tabel criteriul 2.1 procent persoane vârstnice

Tabel criteriul 2.4.

Tabel criteriul 2.5
Tabel criteriul 2.6 localități mici
Tabel criteriul 2.7 A
Tabel criteriul 2.7 B
Tabel criteriul 2.7 C
Tabel criteriul 2.8

 

 

 

 

Întrebări și răspunsuri – Ghidul Solicitantului Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice- Programului Operațional Regional 2014-2020 publicat în data de 13.11.2015

Întrebări și răspunsuri – Ghidul Solicitantului Axa prioritară 5.2. – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului culturalProgramului Operațional Regional 2014-2020 publicat în data de 13.11.2015

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INIȚIATIVA PENTRU IMM-uri (draft)

Centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice privind Ghidul specific pentru prioritatea de investiţie 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice privind Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A - Microîntreprinderi

INTREBARI SI RASPUNSURI - GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL POR 2014-2020, Axa 3, PI 3.1, Op 3.1.A., publicat în data de 24.08.2015

Întrebări și răspunsuri – Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa 6, PI 6.1 publicat în data de 30.07.2015

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat în vederea unei noi consultări publice “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microîntreprinderi”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 01 martie 2016, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi (a doua versiune de lucru)

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre reconsultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN - T, inclusiv a nodurilor multimodale”.  Eventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , până la data de 20 noiembrie a.c., ora 16.00.

Documente Versiunea 13.11.2015

Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - (arhiva)

Anexa 6.1.1 Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.

Anexa 6.1.2a Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate.

Anexa 6.1.2b Grila de evaluare tehnică și financiară – regiunea București Ilfov.

Anexa 6.1.2.1 Macheta Analiză și previziune financiară

Anexa 6.1.3 Opisul la cererea de finanţare

Anexa 6.1.4 Acordul cadru de colaborare 

Anexa 6.1.5 Declaraţia privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul

Anexa 6.1.6 Hotărâri ale  CDR și ale CJ Ilfov

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Documente Versiunea 13.11.2015

Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - (arhiva)

Anexa 5.2.1– Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii.

Anexa 5.2.2 - Grila de evaluare tehnică și financiară.

Anexa 5.2.3 –  Opisul la cererea de finanţare

Anexa 5.2.4 – Planul de reutilizare 

 

 

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 7.1 investitii in turism, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Documente Versiunea 13.11.2015

 

Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 7.1 investitii in turism - (arhiva)

Anexa 7.1.1 – Grila CAE

Anexa 7.1.2 - Grila ETF

Anexa 7.1.3 - Opisul cererii de finanţare.

 

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Specific Prioritatii de investitie 3.1. Operatiunea A. Cladiri rezidentiale”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 24 septembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Documente Versiunea 24.08.2015

Anexa 3.1.A.1 – Completarea cererii de finanțare

Anexa 3.1.A.1.1 – La completarea cererii de finanțare – contribuția Asociatiei de proprietari

Anexa 3.1.A.2 – Grila Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității cererii de finanţare şi a componentelor

Anexa 3.1.A.3 – Grila de evaluare tehnică şi financiară aferentă componentei nr. ...

Anexa 3.1.A.3.1 - Elemente relevante pentru punctarea criteriului 5 din Grila de evaluare tehnică şi financiară

Anexa 3.1.A.4 – Situaţii particulare aplicabile

Anexa 3.1.A.5 - Model Buget pentru fiecare componentă (bloc) a cererii de finanțare

Anexa 3.1.A.6 – Harta cu zonarea climatică a României

Anexa 3.1.A.7 – Descrierea indicatorilor

Modelul A – Opisul cerererii de finanţare adaptat pentru prezentul apel de proiecte

Modelul B - Declaraţia de eligibilitate

Modelul C – Declarația de angajament

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică Ghidul Specific Prioritatii de investitie 5.1. CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 24 septembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Documente Versiunea 24.08.2015

Model A 5.1 Opisul Cererii de finanţare

Anexa 1 – Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii 5.1

Anexa 2 - Grila de evaluare tehnică și financiară 5.1

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 30 august  2015, orele 16.00, la adresa de email  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Documente Versiunea 31.07.2015

 Anexa 1 - Opisul cererii de finanțare

 Anexa 2 - Lista domeniilor de activitate eligibile

 Anexa 3 - Grila de verificare preliminară a cererii de finanțare

 Anexa 4 - Grila de evaluare tehnică și financiară

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, cu termen  de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 30 august  2015, orele 16.00, la adresa de email   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

Întrebări și răspunsuri – Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa 6, PI 6.1 publicat în data de 30.07.2015

Documente Versiunea 31.07.2015

 

Anexa 8.1. Grila de verificare a conformităţii administrative și eligibilității

Anexa 8.2. Grila de evaluare tehnico-financiară

Anexa 8.3. Opis la formularul cererii de finanțare

Anexa 8.4. Acord cadru de colaborare

Anexa 8.5. Declaraţia privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul