Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Începând cu data de 14 iulie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional relansează spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 27 iulie 2015, orele 14.30 la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Menționăm că acest ghid a fost publicat prima dată pentru consultare publică pe 5 mai 2015, perioada de consultări fiind de 30 de zile. În urma aprobării Programului Operaţional Regional 2014-2020, precum şi a numeroaselor observaţii şi comentarii primite, au fost realizate modificări/actualizări asupra documentului anterior menţionat.

În consecinţă, a fost publicată din nou, pentru consultare publică, forma consolidată a acestui ghid, ce conţine condiţiile generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

După aprobarea „Ghidului Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, vor fi publicate spre consultare publică ghidurile specifice pentru fiecare apel de proiecte, în baza cărora se vor elabora şi depune cererile de finanțare pentru POR 2014-2020


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.