Autoritatea de management

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost desemnat să îndeplinească funcţiile şi atribuţiile specifice de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020. Legislația comunitară și națională care stabileşte responsabilităţile, funcţiile şi atribuţiile principale ale Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional sunt

• Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
• Hotărârea Guvernului nr. 1/2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 1183/2014, privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014 – 2020;
• Hotărârea Guvernului nr. 398/2015, pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013.

Activităţile specifice calităţii de Autoritate de Management pentru POR se desfăşoară în cadrul Direcţiei Generale Programul Operaţional Regional din MDRAP, cu sprijinul și în colaborare cu alte structuri suport ale ministerului.

Din sistemul de control intern pentru POR 2014 – 2020 fac parte următoarele instituţii:

  1. Autoritatea de Management pentru POR: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP)
  2. Organismele Intermediare: Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR)
  3. Autoritate de Certificare şi Plată (ACP): Ministerul Finanţelor Publice (MFP)
  4. Autoritate de Audit: Curtea de Conturi
  5. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

Pentru lista completa a funcţiilor şi atribuţiilor AM POR, click aici!

  


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.