Planurile de dezvoltare regională 2014-2020

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 1 Nord-est

http://www.adrnordest.ro/index.php?page=pdr_cr_planificare

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 2 Sud-est

http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/PDR_2014-2020.aspx

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 3 Sud Muntenia

http://www.adrmuntenia.ro/static/18/planul-de-dezvoltare-regionala.html

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 4 Sud-vest Oltenia

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=15284

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 5 Vest

http://www.adrvest.ro/index.php?page=domain&did=180

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 6 Nord-vest

http://www.nord-vest.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020--eID1614.html

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 7 Centru

http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014-2020

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 8 Bucureşti-Ilfov

http://www.adrbi.ro/consultare-pdr-2014-2020.aspx

HG nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

M. Of., Partea I nr. 413 din 11 iunie 2015

OUG 40 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

M. Of. Partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015

HG 93/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020

M. Of. nr. 133 din 19 februarie 2016


Copyright © 2024 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.