Evaluarea Programului Operațional Regional 2014-2020

Evaluarea Programului Operațional Regional 2014-2020 reprezintă activități prevăzute în Regulamentul nr. 1303/2013, astfel, fiecare prioritate trebuie evaluată cel puțin o dată în perioada de implementare a programului din perspectiva contribuției la obiectivele specifice propuse.

Conform Regulamentului, misiunea evaluării este una dublă:

  • Îmbunătățirea calității procesului de elaborare și implementare a programelor;
  • Aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora.

Evaluările care urmează a fi realizate în perioada de programare sunt prevăzute într-un Plan Multianual de Evaluare, elaborat cu implicarea partenerilor si a reprezentanților Comisiei Europene și supus aprobării membrilor Comitetului de Monitorizare POR

Evaluările contrafactuale de impact vor fi folosite de fiecare dată când va fi posibil pentru a răspunde întrebării legate de efectele nete asupra grupurilor țintă.

Impactul programelor va fi evaluat în raport cu:

  • Țintele din cadrul strategiei UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, acordând atenție misiunii Fondurilor
  • PIB-ul și șomajul din zona vizată de program, având în vedere amploarea programului
  • Obiectivele fiecărei priorități.

Toate evaluările vor fi examinate de către CMPOR, transmise Comisiei Europene și puse la dispoziția publicului.

 

Evaluarea interventiilor POR 2014-2020 - Etapa II:

Raport evaluabilitate POR 2020

Anexa 1 - RISOM

Anexa 2 - Situația la nivelul Axelor Prioritare

Anexa 3 - Lista indicatorilor recomandați

Anexa 4 - Matrici metodologice

 

Evaluarea interventiilor POR 2014-2020 - Etapa I RO:

Raport de evaluare_POR 2014-2020__Analiza de sistem

Raport de evaluare_POR 2014-2020_AP 1_Transfer tehnologic 

Raport de evaluare_POR 2014-2020_AP 2_Competitivitate IMM

Raport de evaluare_POR 2014-2020_AP 3_Eficienta energetica

Raport de evaluare_POR 2014-2020_AP 4_Dezvoltare urbana

Raport de evaluare_POR 2014-2020_AP 5_Patrimoniu

Raport de evaluare_POR 2014-2020_AP 6_Infrastructura rutiera

Raport de evaluare_POR 2014-2020_AP 7_Dezvoltarea turismului

Raport de evaluare POR 2014-2020_AP 8_Infrastructura sociala si de sanatate

Raport de evaluare_POR 2014-2020_AP 9_DLRC

Raport de evaluare_POR 2014-2020_AP 10_Infrastructura educationala

Raport de evaluare_POR 2014-2020_AP 11_Cadastru

Raport sinteza_Evaluarea POR 2014-2020_etapa I

Evaluation report of ROP 2014-2020 - Stage I EN:

Evaluation report of ROP 2014-2020_System Analysis

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 1_Technological transfer

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 2_SMEsCompetitivness

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 3_Energy efficiency

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 4_Urban Development

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 5_Cultural heritage

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 6_Transport infrastructure

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 7_Tourism development

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 8_Social and health infrastructure

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 9_DLRC

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 10_Educational infrastructure

Evaluation report of ROP 2014-2020_AP 11_Cadastre

Synthesis report of ROP evaluation_stage I

Evaluare impact POR 2007-2013 RO:

Raport de evaluare a impactului POR 2007-2013_DMI 1.1

Raport de evaluare a impactului POR 2007-2013_DMI 3.1

Raport de evaluare a impactului POR 2007-2013_DMI 3.2

Raport de evaluare a impactului POR 2007-2013_DMI 3.4

Raport de evaluare a impactului POR 2007-2013_DMI 4.3

Raport de evaluare a impactului POR 2007-2013_DMI 5.1

Impact evaluation report of ROP 2007-2013 EN:

Impact evaluation report of ROP 2007-2013_DMI 1.1

Impact evaluation report of ROP 2007-2013_DMI 3.1

Impact evaluation report of ROP 2007-2013_DMI 3.2

Impact evaluation report of ROP 2007-2013_DMI 3.4

Impact evaluation report of ROP 2007-2013_DMI 4.3

Impact evaluation report of ROP 2007-2013_DMI 5.1

 


Copyright © 2024 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.