A fost aprobată prelungirea apelului de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea Parcurilor Stiintifice si Tehnologice.

ORDINUL ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr 5277/2018 pentru aprobarea aprobarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B - Sprijinirea Parcurilor Stiintifice si Tehnologice. Programul Operaţional Regional 2014-2020", a fost modificat astăzi, 05.02.2019.

Principala modificare se referă la prelungirea perioadei de depunere a proiectelor cu  2 luni, respectiv până la data de 13 aprilie 2019, ora 12.00.

***

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2021 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.