A fost publicat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.2, Proof of Concept, POR 2014-2020 în consultare publică până la data de 20.03.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 06.03.2020 a.c., pentru consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic” Prioritatea de investiție 1.2 - Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării "Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate" în România - Proof of Concept.

Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 20.03.2020, ora 14.00 Observațiile și comentariile acceptate se vor regăsi în forma finală a ghidului specific. Documentul reprezinta rezultatul sprijinului Băncii Mondiale pentru întărirea capacității administrative pentru organismele intemediare din cadrul POR și respectiv pentru autoritatea de management.

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții la finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.


Copyright © 2024 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.