Ghidul solicitantului pentru POR 6.1, privind modernizarea drumurilor în zona ITI Delta Dunării a fost lansat în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 26 octombrie 2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 6-„ Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională", Prioritatea de investiţie 6.1. – „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale", Apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITIDD).

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 25 noiembrie 2016.

Obiectivul specific al acestei priorităţi de investiţie îl reprezintă creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.

Finanțarea disponibilă în cadrul acestei priorități se adresează unităţilor administrativ-teritoriale judeţ, singure sau în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale din zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, aşa cum aceasta este prezentată în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Sunt eligibile numai Investițiile Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Valoarea eligibilă acordată prin finanţare pentru un proiect este de minimum 1 milion euro și maximum 5 milioane euro.

* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.