Ministerul Educației Naţionale a publicat avizul necesar investiţiilor din cadrul POR în creșterea eficienței energetice a unităților de învățământ

Modelul de aviz privind oportunitatea investiției, necesar pentru proiectele de creștere a eficienței energetice în unitățile de învățământ, finanțate prin Programul Operațional Regional (POR), este acum disponibil pentru potențialii beneficiari.

Formularul a fost publicat de Ministerul Educației Naționale (MEN), la solicitarea Autorității de Management a POR, pe site-ul www.edu.ro, la secțiunea "Noutăți", dar poate fi descărcat și aici.

Avizul face parte din documentația pentru proiectele ce vizează unităţi de învăţământ, pe care o depun solicitanții de fonduri europene, odată cu cererea de finanțare. Solicitarea avizului se face la Ministerul Educației Naţionale și este prevăzută în Ghidul Solicitantului aferent axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, operațiunea B – Clădiri publice.

Modelul de aviz privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin Programul Operațional Regional – POR/2016/3/3.1/B/1/7 și constituirea Comisiei pentru acordarea sa, la nivelul MEN, sunt reglementate prin Ordinul nr. 3432/09.03.2017.

***

Programul Operațional Regional este coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management.

Obiectivul specific al axei prioritare 3 a POR 2014-2020 este creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Investiţiile care se vor realiza în cadrul Operaţiunii B- Clădiri Publice a Priorităţii de Investiţie 3.1 vizează toate regiunile de dezvoltare ale României.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.