Lansarea în consultare publică a ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea C - IMM în parteneriat cu ITT, POR 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 12.05.017 a.c., în consultare publică Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 "Promovarea transferului tehnologic", Prioritatea de investiții 1.1, operațiunea C - IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT).

Eventualele observații asupra ghidul propus se vor transmite la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 28.05.2017, ora 16.00. La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul.

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific și respectarea criterilor de conformitate/ eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții la finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Forma finală a ghidului va fi publicată odată cu finalizarea analizelor regionale privind identificarea domeniilor regionale de specializare inteligentă.


Copyright © 2023 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.