Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.1, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de transfer tehnologic, POR 2014-2020 în consultare publică până la data de 30.05.2017, ora 16.00

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 15 mai 2017, pentru consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiție 1.1, Operațiunea A - Sprijinirea entităților de transfer tehnologic.

Eventualele observații asupra ghidului propus se vor transmite la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 30.05.2017, ora 16.00. La acestea se va răspunde centralizat o dată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul.

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criterilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții la finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghidul menționat este în curs de definitivare, urmând ca forma finală a acestuia să fie publicată o dată cu finalizarea analizelor regionale privind identificarea domeniilor regionale de specializare inteligentă.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.