Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelul P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

În 18.01.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelului P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:

  1. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
  2. Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, urmare modificărilor formei de contract din Ghidul general
  3. Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanţare până la data de 20.02.2018, ora 12:00 a.m.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.