S-a aprobat versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/3/SV

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/7/7.1/3/SV, Axa prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată, prin ordinul nr. 3073/27.03.2018, al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și se găseşte la secţiunea Apeluri.

Ghidul specific conține informațiile necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, apel POR/2018/7/7.1/3/SV de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic MY SMIS.

Apelurile de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 30.04.2018, ora 12.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 30.10.2018, ora 12.00.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.