Lansarea apelului de proiecte pentru Operațiunea B - Clădiri Publice (regiunea SV Oltenia)

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 02.04.2018, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, apelul de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Apelul de proiecte vizează investiţiile care se vor realiza în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud Vest Oltenia.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 04.05.2018, ora 10.00. Cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 05.11.2018, ora 10.00.

Ghidul specific se găseşte la secţiunea Apeluri.


Copyright © 2023 Ministry of Investments and European Projects – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.