Modificarea alocării financiare în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, aprobat prin Ordinul viceprim -ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3288/27.12.2016, cu modificările ulterioare, în sensul suplimentării alocării financiare pentru șase regiuni, respectiv Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Vest, Nord-Vest și Centru, în cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI.

Ghidul modificat la secțiunea corespunzătoare este disponibil la adresa www.inforegio.ro, în cadrul secțiunii ”Apeluri proiecte”.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

* * *

POR 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2023 Ministry of Investments and European Projects – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.