Lansare apel de proiecte nefinalizate cu Ministerul Sanatatii

POR - A fost aprobată versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe aferent următoarelor apeluri de proiecte :

 • POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
 • POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
 • POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8 POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8

VERSIUNEA FINALĂ a Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe aferent următoarelor apeluri de proiecte :

 • POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
 • POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
 • POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8
 • POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8

,a fost aprobată astăzi 06.06.2018, prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și va fi publicată pe site-ul programului.

GHIDUL SOLICITANTULUI conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte

 • POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
 • POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
 • POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8
 • POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8

, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS

PERIOADA DE DEPUNERE a cererilor de finanțare este: 09 IULIE 2018 – 13 AUGUST 2018


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.