Ghid specific 10.3 – Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 05.10.2018, ora 12:00 până la 07.12.2018, ora 12:00

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, Apel Regiunea Sud MunteniaTermenul de depunere a cererilor de finanţare se prelungeşte pana la 24 iulie 2018, ora 12.00.

În vigoare de la data de: 01.10.2018

Ghidul solicitantului

Ordinul 5814/01.10.2018

Ordinul 6008 din 24.10.2018

 

 


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.