Ghid specific 10.1 Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale - CONSULTARE PUBLICĂ

Data publicării: 07.05.2018.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la 11.05.2018, inclus

Ghid specific 10.1 Apel dedicat Ministerului Educaţiei Naţionale, Consultare publică


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.