Ghid specific 10.3

Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive - CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la 11 august 2017.

Ghid specific 10.3 Consultare publică


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.