Ghid specific 10.1 Învăţământ ante-preşcolar şi preşcolar

Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare - CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 16.05.2017.

Ghid specific 10.1 A ITI

Ghid specific 10.1 A 25 aprilie 2017


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.