Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

OS 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, AMBULATORII

OS 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, CCI (Centre Comunitare Integrate)

OS 8.2 - Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii medicale de urgență, UPU

OS 8.2 - Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii medicale de urgență, AMBULANŢE

OS 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - PERSOANE VÂRSTNICE

OS 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

OS 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - COPII

Copyright © 2021 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.