GS 8.3 C Copii

Ghidul specific pentru Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiţii 8.1., Obiectivul specific 8.3. - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Operaţiunea C - grup vulnerabil copii - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data de 21.01.2017

GS 8.3 C copii


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.