Construcţii (documentaţie tehnico economică, autorizare) 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, republicata

Monitorul Oficial nr. 933/137.10.2004

O 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M.Of. 797 din 23 noiembrie 2009 

HG 1072 / 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice

M.Of. nr. 656/16 sep. 2003
Cu modificările şi completările ulterioare

HG 1865 / 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi

M.Of. nr. 12/8 ian. 2007

OG 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Monitorul Oficial nr. 221 din 29 august 1997

ORDIN al Min Transporturilor Nr. 45 din 27 ianuarie 1998
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilo

MONITORUL OFICIAL NR. 138 bis din 6 aprilie 1998

ORDIN al Min Transporturilor Nr. 46 din 27 ianuarie 1998
pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

MONITORUL OFICIAL NR. 138 bis din 6 aprilie 1998

ORDIN al Min Transporturilor Nr. 47 din 27 ianuarie 1998
pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor in localitatile urbane si rurale

MONITORUL OFICIAL NR. 138 bis din 6 aprilie 1998

Ordinul nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor

MONITORUL OFICIAL NR. 138 bis din 6 aprilie 1998

OUG nr 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

MONITORUL OFICIAL NR. 670 din 03.08.2006

HG nr 363/14.aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 12 mai 2010

HG 28/2008 HOTĂRÂRE Nr. 28 din 9 ianuarie 2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilorpublice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Monitorul Oficial 48/22 ianuarie 2008

Ordinul comun al Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 486/2007 şi al Inspectorului general de stat al Inspectorului de Stat în Construcţii nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente

Monitorul Oficial nr. 543 din 9 august 2007
Cu modificările şi completările ulterioare

Ordinul comun MEF 1059-20.05.2009 şi MTS nr. 555-24.04.2009 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari

Monitorul Oficial nr. 344 din data de 22 mai 2009

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare

M.Of. nr. 12/24.01.1995

Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

M. Of. 311/12.05.2010


Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.