Servicii sociale

LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 (*actualizată*)privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale(actualizată până la data de 5 aprilie 2015*)

Monitorul Oficial nr. 754 din 9 noiembrie 2012

HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 februarie 2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

Monitorul Oficial nr. 172 din 11 martie 2014

ORDIN nr. 31 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi

Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2015

ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

Monitorul Oficial nr. 116 din 13 februarie 2015

HOTĂRÂRE nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale

Monitorul Oficial nr. 260 din 15 aprilie 2003

HOTĂRÂRE nr. 539 din 9 iunie 2005
pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

Monitorul Oficial nr. 535 din 23 iunie 2005

ORDIN nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale

Monitorul Oficial nr. 874 din 2 decembrie 2014

LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale

Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011

ORDIN nr. 424 din 19 martie 2014
privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale

Monitorul Oficial nr. 217 din 26 martie 2014

STRATEGIE din 12 decembrie 2014
naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020*)

Monitorul Oficial nr. 33 bis din 15 ianuarie 2015

STRATEGIA NAŢIONALĂ din 18 noiembrie 2014
în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017

Monitorul Oficial nr. 890 din 8 decembrie 2014

STRATEGIE din 14 ianuarie 2015
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

Monitorul Oficial nr. 49 din 21 ianuarie 2015


Copyright © 2023 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.