Luni, 21 decembrie 2020, la ora 14.30, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Aministrației (MLPDA) va organiza o conferință de presă, în cadrul căreia va fi prezentat stadiul absorbției și gradul de contractare a proiectelor finanțate cu fonduri europene prin programele coordonate de MLPDA.

Conferința va fi susținută de către Marius-Mihai Vasiliu, secretar general adjunct și purtător de cuvânt al MLPDA.


În data de 18.12.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis ordinul de completare a prevederilor următoarelor Ghiduri specifice aferente Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 din POR 2014-2020, aprobate prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice sau ale ministrului delegat pentru fonduri europene, cu prevederi referitoare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local/hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, în perioada de implementare şi de durabilitate a ordinelor/contractelor de finanţare:


Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.2/SE/1, Axa prioritară 1, Obiectiv Specific 1.2 - Sprijinirea specializării inteligente în regiunea Sud – Est, în cadrul „Inițiativei DG Regio pentru regiuni mai puțin dezvoltate”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat în data de 15.12.020, prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și va fi publicat pe site-ul programului www.inforegio.ro.


Ghidul solicitantului aferent Obiectivului Specific 1.2 - Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România - Sprijin pentru dezvoltare tehnologică și îmbunătățire a comercializării proiectelor selectate, în cadrul Programului de Valorizare a Cercetării, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, a fost publicat, în consultare publică, pe site-ul www.inforegio.ro.


Subcategorii

Anunț privind încheierea implementării proiectului „Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru POR în vederea implementării, managementului, evaluării, informării şi promovării Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru perioada 2015-2019”, cod SMIS 120447. 

29 decembrie 2023

În perioada 2015 – 2023 AM POR a implementat cu succes proiectul: „ Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru POR în vederea implementării, managementului, evaluării, informării şi promovării Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru perioada 2015-2019, cod SMIS 120447. Proiectul a fost depus în 2015, iar perioada de implementare s-a prelungit până la 31.12.2023. Obiectivele principale ale proiectului au fost: 1. Asigurarea condițiilor necesare realizării obiectivelor stabilitate in Programul Operațional Regional 2014-2020 prin sprijinirea unui management eficient; 2. Promovarea POR in conformitate cu cerințele regulamentelor Comisiei Europene. Ca obiective, specifice proiectul a avut în vedere asigurarea suportului tehnic pentru perioada 2015-2023 necesar implementării POR 2014-2020, asigurarea instruirii adecvate pentru personalul implicat în gestionarea POR 2014-2020, asigurarea salariilor personalului implicat în managementul, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi promovarea POR, din cadrul AM POR, asigurarea transparenței Programului Operațional Regional 2014-2020 respectiv informarea şi comunicarea referitoare la POR 2014-2020. Decizia de finanțare aferentă proiectului a avut valoarea totală de 235.703.575 de lei, o valoare eligibila de 225.696.116 lei, din care 50%, 112.848.058 lei a reprezentat contribuția din fonduri europene nerambursabile şi 50%, 112.848.058, lei , contribuția de la bugetul de stat.

Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.