A fost aprobată versiunea pentru consultare publică a Ghidului specific P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități

Versiunea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 04.01.2017, și este publicată în site-ul programului www.inforegio.ro

Eventualele observații/comentarii sau propuneri pentru apelul descris în Ghid se pot transmite la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 04.02.2017, ora 16,00.

Ghidul specific este destinat potențialilor solicitanți pentru acest apel de proiecte, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat ”ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020”.

* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management.

De la aprobarea POR (iunie 2015) și până în prezent, Autoritatea de Management pentru POR, care funcționează la nivelul MDRAP a elaborat și supus consultării publice 9 ghiduri specifice. Pentru șase dintre ele, s-a încheiat etapa de analiză a observațiilor primite. Răspunsuri la întrebările primite, centralizate pe priorități de investiție, au fost publicate pe site-ul programului http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html, pentru a fi disponibile celor interesați.

Primul Ghid al solicitantului pentru POR 2014-2020 – Ghidul general – a fost aprobat în noiembrie 2015, iar programul a fost aprobat în luna iunie 2015.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.