150.000.000 lei - valoarea deciziei de aprobare a cererii de finanțare a autorității de management pentru implementarea POR 2014-2020

Proiectul „Sprijin pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional în vederea implementării, managementului, evaluării, informării și promovării Programului Operaţional Regional 2014-2020, pentru perioada 2015 - 2019” a fost aprobat prin decizia de aprobare nr. 20960/26.02.2016, având o valoare totală de 151.300.000 lei, din care 144.388.278,33 lei reprezintă valoarea eligibilă pentru a fi rambursată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Prin decizia de aprobare a cererii de finanţare (care este echivalentul unui contract de finanțare semnat cu beneficiarii de finanţare ai axelor prioritare 1-11 din POR 2014-2020), sunt asigurate fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind diferite tipuri de consultanţă (expertize tehnice şi financiare, studii de evaluare, consultanţă în domeniul achiziţiilor publice etc.), a cheltuielilor cu personalul (remunerarea, deplasările, instruirea etc.), a cheltuielilor privind servicii de traducere şi interpretariat, a cheltuielilor aferente achiziţionării şi întreţinerii de echipamente IT (desktop-uri, laptopuri, servere etc), softuri, consumabile (tonner, hârtie, obiecte de papetărie etc.), a cheltuielilor aferente serviciilor de arhivare, a cheltuielilor privind organizarea unor întâlniri de lucru între actorii implicaţi în derularea POR 2014-2020, a cheltuielilor aferente informării și promovării POR 2014-2020 etc.

***

Asistenţa tehnică în cadrul Programelor Operaţionale se acordă conform prevederilor art. 52 al Regulamentului General nr. 1303/2013 privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, referitor la asistenţa tehnică acordată Statelor Membre: “Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI) pot să sprijine acțiuni de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționare a reclamațiilor, control și audit, acțiuni pentru reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari.”

Axa Prioritară 12 – Asistenţă Tehnică a POR, are ca obiectiv sprijinirea instituţiilor implicate în managementul POR, în scopul implementării eficiente şi transparente a Programului. Sistemul de implementare al Programului Operațional Regional este format din autoritatea de management constituită la nivel național în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și organismele intermediare constituite la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare ale României și funcționează cele opt Agenţii pentru Dezvoltare Regională.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați pagina web a programului: www.inforegio.ro


Copyright © 2021 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.