A fost aprobat Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1., Operațiunea 1.1.C

Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2, Axa prioritară 1, prioritatea de investiții 1.1., Operațiunea 1.1.C - IMM sau IMM în parteneriat cu ITT pentru investiții de transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat în data de 23.11.2020, prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației și va fi publicat pe site-ul programului www.inforegio.ro.

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.C./2 de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, informaţii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de verificare si evaluare, o descriere etapelor procesului de everificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS 2014+.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 15.12.2020, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 15.02.2021, ora 12.00.
***

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.