Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr.  POR/8/8.1/8.3/B/2 ITI DD Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat, în data de 16.12.2021, prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și va fi publicat pe site-ul programului www.inforegio.ro.


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a finalizat procedura de achiziție pentru 81 de autobuze electrice destinate transportului public urban de călători din 7 municipii și stații electrice, finanțate  prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020. Mijloacele de trasport vor fi livrate în municipiile Alexandria, Brăila, Constanța, Drobeta-Turnu Severin, Focșani, Lugoj și Slobozia, astfel:


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a modificat coținutul Ghidului solicitantului - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU APELUL DE PROIECTE NR. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, conținutul Art 1. Alin (3), (6), (7) și (8), Art 3. Alin (1) a Condițiilor Specifice de accesare a fondurilor și în ”Macheta privind analiza și previziunea financiară”, parte integrantă la ”Model Plan de afaceri (Model G)”, anexă la ”Cererea de finanțare”, pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1., Obiectiv Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, Programul Operaţional Regional 2014-2020 ”. Aceste modificări s-au realizat pentru a corela anumite aspecte din documentele amintite mai sus.


Transportul public de călători din municipiile Iași, Târgu Mureș, Tulcea și din județul Neamț se va desfășura în condiții moderne, prietenoase cu mediul, ca urmare a finalizării, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a procedurii de atribuire a achiziției publice pentru 70 de autobuze electrice de cca. 10 m, operabile în condiții de deal.
 

Modificarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de propiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6113/2018, respectiv a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelulurilor de propiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat", Obiectivul specific 3.2 - "Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă", aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1107/2019, a fost aprobată în data de 17.11.2021, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, și va fi publicată în site-ul programului www.inforegio.ro.


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a semnat 16 noi contracte de finanţare, în valoare eligibilă totală de 70.153.791,65 lei.
 
Dintre acestea, 7 proiecte vizează modernizarea infrastructurii educaționale și sociale din:
 municipiul Câmpina (județul Prahova) va beneficia de 10.821.428,64 lei pentru construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate;
 Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, pentru reabilitarea termo-energetică a clădirii Cl - bloc administrativ, va beneficia de 3.597.141,49 lei;

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a semnat încă 9 contracte de finanţare, în valoare eligibilă totală de 39.987.303,62 lei.
Proiectele de investiții care vizează reabilitarea și modernizarea mai multor unități de învățământ din țară vor fi realizate în localitățile:

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a încheiat 17 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de 76.681.216,68 de lei.
Dintre acestea, 5 proiecte vizează construcția, reabilitarea și modernizarea unor unități de învățământ din:
• municipiul Galați - reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale ”Miron Costin” și a Grădiniței cu Program Prelungit ”Motanul Încălțat”, în valoare totală de 5.753.141,35 lei;
• comuna Gura-Ocniței (jud. Dâmbovița) - eficientizare energetică prin reabilitarea și modernizarea școlii din satul Săcuieni, în valoare de 4.676.843,92 lei;

Copyright © 2022 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.